บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    โอกาสทางธุรกิจ    แฟรนไชส์ต่างประเทศ
827
2 นาที
28 มกราคม 2565
Inside Franchise ตลาดแฟรนไชส์ในอินเดีย 2022
 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 หลายคนคงได้เห็นข่าวมหาเศรษฐีชาวอินเดียที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย “มูเกช อัมบานี” เตรียมเปิดร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แห่งแรกในอินเดีย เป็นการทำข้อตกลงเพียง 2 วันหลังข้อตกลงของบริษัท Future Retail ที่เคยทำสัญญากับ 7-Eleven, Inc. เมื่อปี 2562 ได้สิ้นสุดลง เพราะไม่สามารถเปิดร้านค้าหรือจ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทรีไลแอนซ์ อินดรัสทรีส์ ของมูเกช อัมบานี มหาเศรษฐีอินเดีย เข้ามาแทนที่ ในเบื้องต้น ร้าน 7-Eleven แห่งแรกของอินเดียจะเปิดขึ้นที่ชานเมืองมุมไบ และจะขยายสาขาเพิ่มอีก 
 
นั่นจึงทำให้หลายๆ คนมองการขยายแฟรนไชส์ในประเทศอินเดียมีความน่าสนใจ และมีโอกาสอีกมากสำหรับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ของไทย วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบครับ 
 
ภาพรวมเศรษฐกิจอินเดีย
 
ภาพจาก https://bit.ly/3Hbndsy

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก รองลงมา คือ จีน ขณะที่อินเดียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก และมีการคาดการณ์อีกว่าภายในปี 2030 จีนจะกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดโลกแทนที่สหรัฐอเมริกาที่ตกมาอยู่อันดับที่ 2 และอินเดียจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลกอีกด้วย
 
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนประชากรจำนวนที่มากเป็นอันดับ 2 โครงสร้างกำลังแรงงาน ศักยภาพการผลิตที่หลากหลาย รวมไปถึงทักษะความรู้ความสามารถของคนอินเดีย เป็นต้น 
 
ประชากรอินเดียที่มากกว่า 1,300 ล้านคนนั้นที่เป็นโอกาสและอุปสรรคและ ถือเป็นจำนวนมหาศาลและเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของรัฐบาลอินเดียที่จะจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณให้ประชากรได้อย่างทั่วถึง และถือเป็นอุปสรรคและความท้าทายสำคัญที่อินเดียจำเป็นออกแบบนโยบายที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในสังคม

นอกจากธุรกิจอาหารแล้ว ธุรกิจที่มีแววว่าจะรุ่งในอินเดียก็คือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม อันได้แก่ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก รถยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง สอดรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมหลักในอินเดีย และสินค้าในภาคการเกษตร เช่น น้ำมันปาล์ม เป็นต้น
 
ตลาดแฟรนไชส์ในอินเดีย
 
ภาพจาก  https://bit.ly/33QMHx3

การเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์กำลังได้รับความนิยมในบรรดาผู้ค้าปลีกในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เครือร้านอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ศูนย์ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ การเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนทางหนึ่งที่บริษัทสามารถได้รับผลประโยชน์ในตลาดอันกว้างขวางของอินเดีย บวกกับการจำหน่ายในรูปแบบที่วัฒนธรรมอื่นไม่อาจเทียบได้
 
การทำแฟรนไชส์ถือเป็นลู่ทางหนึ่งที่ธุรกิจหลายแห่งจากทั่วโลกนิยมใช้ในการขยายธุรกิจในอินเดีย เนื่องจากอินเดียเป็นตลาดขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของจำนวนประชากรและขนาดพื้นที่ ประกอบกับในช่วงก่อนหน้านี้ ทางการอินเดียยังไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีก ดังนั้น นักลงทุนต่างชาติจึงได้ใช้แฟรนไชส์เป็นช่องทางในการขยายตลาดในอินเดีย ซึ่งนอกจากจะสามารถเข้าถึงตลาดอินเดียแล้ว การขยายธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้แก่เจ้าของธุรกิจชาวต่างชาติอีกด้วย เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่เหมือนการเข้าไปลงทุนโดยตรง
 
อัตราการการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีของธุรกิจแฟรนไชส์ในอินเดียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมด้านแฟรนไชส์จะสร้างงานให้แก่ผู้คนอีก 11 ล้านคนในปี ค.ศ.2017 ดังนั้นธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นกลยุทธ์นโยบายที่ไม่ได้รับประกันแค่เฉพาะการเติบโตสำหรับเจ้าของแฟรนไชส์ แต่ยังรวมไปถึงผู้ประกอบการแฟรนไชส์อีกด้วย
 
การเปิดแฟรนไชส์ในอินเดีย
 
ภาพจาก https://bit.ly/3gbchit
 
มีรายงานข้อมูลว่า รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้ผู้ขายแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee) จากผู้ซื้อแฟรนไชส์เพียงครั้งเดียว คือตอนเริ่มเปิดดำเนินการ โดยเรียกเก็บสูงสุดได้ไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเก็บค่า Royalty Fee สูงสุดได้ไม่เกิน 5% ของยอดขายต่อเดือน แต่ถ้าในกรณีที่มีการเก็บค่า Royalty Fee มากกว่า 5% จะต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางอินเดียก่อน ทั้งนี้ การเปิดแฟรนไชส์แต่ละแห่งในอินเดียโดยทั่วไปจะใช้เงินลงทุนราว 10,000-40,000 ดอลลาร์สหรัฐ นั่นจึเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์จากประเทศไทย
 
ปัจจุบันมีธุรกิจของไทยบางประเภท อาทิ ธุรกิจด้านการศึกษา เช่น สมาร์ท เบรน ซึ่งเป็นแฟรนไชส์เลขคณิตคิดเร็ว ได้ขยายตลาดในอินเดียผ่านระบบแฟรนไชส์แล้ว นอกจากนี้ ยังมีสินค้าและบริการอีกหลายประเภทของไทยที่มีศักยภาพในตลาดอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ อาหารแช่แข็ง ร้านอาหารไทยร้านสะดวกซื้อ การก่อสร้าง เครื่องยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น

และยังมีแฟรนไชส์ร้าน “ไอซ์ฟรอส ดีเซิร์ท คาเฟ่” (ICE FROST DESSERT CAFÉ) ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านบิงซู หรือ “น้ำแข็งไสสไตล์เกาหลี” ของผู้ประกอบการคนไทย ที่ได้ตกลงร่วมธุรกิจกับนักลงทุนชาวอินเดีย โดยเปิดร้านต้นแบบสาขาแรกที่เมือง Mumbai (มุมไบ) ภายใต้แบรนด์ ICE FROST เมื่อกลางปี 2562
 
สำหรับเจ้าของธุรกิจที่อยากขยายแฟรนไชส์ในตลาดอินเดียควรคำนึงถึงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งควรจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจในตลาดท้องถิ่น และมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพื่อให้สามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ในระยะยาว นอกจากนี้นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้าไปทำธุรกิจในอินเดีย ควรต้องศึกษาระบบภาษีและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบ

รวมทั้งต้องทราบถึงความต้องการและเข้าถึงรสนิยมของผู้บริโภคท้องถิ่นด้วย เพื่อประโยชน์ต่อความสำเร็จของธุรกิจ ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานแสดงแฟรนไชส์ในอินเดียที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในกรุงนิวเดลี ก็อาจช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปยังตลาดแห่งนี้
 
แฟรนไชส์ที่มีโอกาสในอินเดีย
 
ภาพจาก https://bit.ly/3o7Kggd

สำหรับธุรกิจสินค้าและบริการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและสามารถขยายการลงทุนในอินเดีย ได้แก่ เครื่องยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจก่อสร้าง อาหารแช่แข็ง ท่องเที่ยว ธุรกิจสุขภาพและความงาม ร้านอาหาร การศึกษา บันเทิง และร้านสะดวกซื้อ โดยนักธุรกิจที่สนใจทำแฟรนไชส์ในอินเดียจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นในอินเดียให้ชัดเจน
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 
ประเทศฮังการีตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 7 ประเทศ คือ โรมาเนีย ออสเตรีย สโลวาเกีย ยูเครน เซอร์เบีย โครเอเชีย และสโลวีเนีย พื้นที่ 93,030 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบไปจนถึงที่ราบลูกฟูก มีภูเขาและเนินเขาเตี้ยๆ ทางเขตชายแดนด้านที่ติดกั..
9months ago   612  6 นาที
ปัจจุบันธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์กำลังเป็นที่นิยมมากในกัมพูชา สะท้อนจากธุรกิจแฟรนไชส์ของต่างประเทศที่ต่างทยอยขยายธุรกิจเข้ามาในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประกอบกับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เปิดรับการบริโภครูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น..
17months ago   998  10 นาที