บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การบริหารธุรกิจ    การทำการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
544
2 นาที
21 กันยายน 2565
9 ข้อดีของการทำตลาดเฉพาะสาขา (LSM) ในธุรกิจแฟรนไชส์
 

การทำการตลาดเฉพาะสาขา หรือ Local Store Marketing เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการ จนนำไปสู่การเริ่มทดลองซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าสาขาในพื้นที่ เจ้าของร้านสาขาแฟรนไชส์ไม่เพียงทำหน้าที่บริหารร้านเท่านั้น ยังต้องคิดวิธีการแข่งขันและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อวางแผนรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
 
สำหรับเจ้าของแฟรนไชส์ที่อยากรู้ว่า การทำตลาดเฉพาะสาขาส่งผลดีอย่างต่อธุรกิจแฟรนไชส์ วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบ 
 
1. สร้างการทดลองซื้อครั้งแรกให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ที่ยังไม่เคยมาใช้บริการร้านสาขาแฟรนไชส์ สาขาแฟรนไชส์อาจจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลด แลกแจก แถม เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าใช้บริการในวันเปิดร้านก็ได้ 

 
2. สร้างการซื้อซ้ำและเพิ่มความถี่ในการซื้อให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่เคยใช้บริการของสาขาแฟรนไชส์ กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการร้านสาขาแฟรนไชส์อาจจะกลับมาซื้อซ้ำหรือใช้บริการอีกครั้ง หากสินค้าและบริการตอบโจทย์พวกเขาได้  
 
3. เพิ่มยอดขายในการสั่งซื้อแต่ละครั้งของลูกค้าที่เคยใช้บริการ และลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ เพราะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจะช่วยดึงดูดให้คนกลุ่มนี้กลับมาซื้อซ้ำและซื้อทีละมากๆ กลังจากทดลองใช้แล้วได้ผลตอบรับดี 

 
4. เป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างสาขากับชุมชน ผ่านการจัดทำป้ายบิลบอร์ด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
 
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาขากับชุมชน เมื่อสาขาแฟรนไชส์ในแต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่า ให้เงินทุนพัฒนาหมู่บ้าน หรือทำกิจกรรม CSR ต่างๆ จะทำให้ชาวบ้านชื่นชอบ

 
6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสาขาแฟรนไชส์ให้กับชุมชน สาขาที่ทำความดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอยู่บ่อยๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ไม่เอาเปรียบลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ จะมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนในพื้นที่ 
 
7. สร้างการรับรู้ในตรายี่ห้อให้กับชุมชน สาขาแฟรนไชส์ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนจะทำให้ลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ จดจำแบรนด์และรับรู้ในแบรนด์แฟรนไชส์นั้นๆ ได้ง่าย เหมือนแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อชื่อดัง 7-Eleven เปิดให้บริการใกล้ชุมชน ดึงคนมาใช้บริการทุกวัน ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องใช้บริการร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ทุกวัน เพราะรู้ว่ามีสินค้าอะไรขายบ้าง

 
8. สร้างความจงรักภักดีในตรายี่ห้อให้กับชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ที่มีสินค้าและบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้ใช้บริการและเกิดการซื้อซ้ำ จนลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีต่อแบรนด์ ไม่อยากเปลี่ยนไปใช้บริการสาขาแฟรนไชส์อื่นๆ ยกตัวอย่างลูกค้าที่ชอบเติมน้ำมันปั้มปตท.ก็จะใช้บริการประจำ เพราะรู้สึกว่าปั้มปตท.น้ำมันสะอาด ห้องน้ำสะอาด ปั้มมีหลายสาขา อีกทั้งมีร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในปั้มด้วย 
 
9. สาขาแฟรนไชส์สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง หรือมีส่วนร่วมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการแจกของร่วมกับคนในชุมชนให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียง การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ แก่คนในชุมชน หรือการสนับสนุนสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ด้วยการฝึกอบรมอาชีพ รวมถึงการรับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงมาจำหน่ายในร้านสาขา เป็นต้น 

 
นั่นคือ 9 ข้อดีของการทำตลาดเฉพาะสาขา (LSM) ในธุรกิจแฟรนไชส์ 
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips
  1. สร้างการทดลองซื้อครั้งแรก
  2. สร้างการซื้อซ้ำและเพิ่มความถี่ในการซื้อ
  3. เพิ่มยอดขายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
  4. เป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างสาขากับชุมชน
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาขากับชุมชน
  6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสาขาแฟรนไชส์ให้กับชุมชน
  7. สร้างการรับรู้ในตรายี่ห้อให้กับชุมชน
  8. สร้างความจงรักภักดีในตรายี่ห้อให้กับชุมชน
  9. สาขาแฟรนไชส์สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง หรือมีส่วนร่วมกับชุมชน 
การทำการตลาดเฉพาะสาขา (LSM) ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงก่อนเปิดร้านและหลังเปิดร้าน เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริการ จนกระทั่งนำไปสู่การซื้อซ้ำ และเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งหากเจ้าของกิจการท่านใดสนใจทำการตลาดเฉพาะสาขา เพื่อสร้..
5months ago   449  2 นาที
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)