หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
515K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
หอยเป๋าฮื้อถือเป็นผู้บริโภคระดับต้น ๆ ของห่วงโซ่อาหาร เนื่องจากมีนิสัยการกินแบบขูดขีด(grazer)สิ่งมีชีวิตตามซอกหิน
 File size : 0.186 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,529)
จากการที่รัฐบาลได้ ให้การสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมของชุมชนในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทําให้มีผลิตภัณฑ์ จํานวนมาก
 File size : 0.143 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,775)
เครื่องเชื่อมอิเล็คทรอนิกส์แบบอินเวอร์เตอร์หรือเครื่องเชื่อมอิเล็คทรอนิกส์ประสิทธภาพสูง เป็นเครื่องเชื่อมเหล็กที่นําเอาวงจรอิเล็คทรอนิกส
 File size : 0.147 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,444)
เครื่องดื่มธัญพืชที่รู้จักกันทั่วไปคือ นํ้านมถั่วเหลือง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมานานและผลิตกันในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 File size : 0.106 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,176)
เครื่องเทศ (Spices) หมายถึง ส่วนต่างๆของพืชที่นำมาใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหารหรือเพื่อให้อาหารมีกลิ่นหอม
 File size : 0.123 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,383)
เครื่องปรุงชนิดผงเป็นพัฒนาการจากเครื่องปรุงชนิดเครื่องแกงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน
 File size : 0.127 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,490)
แต่ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับผู้บริโภคและการกำกับดูแลของภาครัฐมากพอ สมควรโดยอาศัยกลยุทธ์ของการเป็นเครื่องสำอาง
 File size : 0.114 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,324)
แผ่นไคติน-ไคโตซานสําหรับรักษาแผลในต่างประเทศนั้นได้พัฒนามานานนับสิบปี ส่วนในประเทศไทยนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,168)
เต็นท์สําหรับการเดินทางที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาโดยตลอดจากความต้องการสั่งชื้อและรูปแบบการออกแบบจากผู้จ้างผลิตในประเทศทําให้การส่งออกเต็นท์สําหรับเดินทางของไทย
 File size : 0.109 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,278)
ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ผลิตจากวัตถุดิบหลัก คือ กะลามะพร้าว แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
 File size : 0.113 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,756)
ถุงมือยางเริ่มมีการผลิตในประเทศไทยประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมา จากเดิมประเทศไทยต้องนำเข้า ถุงมือยางเพื่อการบริโภคภายในประเทศ การผลิตในประเทศคุณภาพยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่ากับถุงมือยางที่ผลิตจากต่างประเทศ
 File size : 0.093 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,907)
เทียนสมุนไพร Aroma นับได้ว่าเป็นพัฒนาการผลิตเทียนไข โดยเทียนอโรมาสามารถใช้ในการบําบัดทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้คนในยุคที่มีความเครียดสูง
 File size : 0.09 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,089)
ธุรกิจงานพิมพ์ด่วน เป็นบริการที่มุ่งตอบสนองงานพิมพ์ที่เร่งด่วน และจํานวนการสั่งพิมพ์ในแต่ละครั้ง
 File size : 0.354 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,514)
ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยเจียระไนที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกมานานแล้ว เนื่องจากประเทศไทยมีช่างเจียระไนฝีมือดี
 File size : 0.32 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,362)
ธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ การให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 File size : 0.066 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,711)
 ร้านซ่อมรถยนต์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยไม่จำกัดยี่ห้อรถยนต์ และคิดอัตราค่าบริการต่ำกว่าค่าบริการของศูนย์บริการ   ซึ่งการให้บริการจะครอบคลุมถึงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์
 File size : 0.063 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(4,911)
วิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเป็นไปอย่างเร่งรีบ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ต้องออกไปทํางาน
 File size : 0.165 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(5,511)
ตัวแทนออกของ หรือ“ชิปปิ้ง” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะทั้งภาครัฐและเอกชนมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจส่งออกกันมากขึ้น
 File size : 0.318 MB.
 Type : doc
19-07-2553 ไม่ระบุ
(1,695)
 การให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ตามบ้านและสำนักงาน  สามารถทำควบคู่กับธุรกิจจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า และเพื่อเพิ่มรายได้แก่ธุรกิจ
 

 File size : 0.07 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,442)
 ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ให้บริการถ่ายเอกสาร ย่อ ขยาย ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ และบริการเข้าเล่มทั้งแบบแถบกาว และแบบห่วง จำนวนและขนาดของเครื่องถ่ายเอกสารจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของร้าน
 File size : 0.069 MB.
 Type : doc
19-07-2553ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
(4,328)
อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
 File size : 0.165 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,288)
 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัด หรือการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศนาจร หรือมัคคุเทศก์ ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมุ่งหมายถึง "การนำเที่ยว" เป็นสำคัญ โดยจะเป็นการนำเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 File size : 0.065 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,288)

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว


 File size : 0.825 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,209)
 ธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่มมีทั้งที่ผู้ผลิตจัดส่งเองและตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้จัดส่ง โดยตัวแทนรับน้ำจากผู้ผลิตนำส่งต่อยังผู้บริโภค
 File size : 0.063 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,210)
 ธุรกิจบริการจัดหาพยาบาลและแม่บ้านส่วนใหญ่เป็นธุรกิจให้บริการดูแลทำความสะอาดบ้าน ดูแลเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงช่วงก่อนเข้าเรียน คนป่วย และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,382)
 ธุรกิจบริการซักอบรีด ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพเวลาที่จำกัด ผู้ให้บริการจะมีทั้งประเภทร้านบริการซัก อบ รีด
 File size : 0.062 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,713)
 ธุรกิจบริการด้านคอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการหลากหลายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น รับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รับประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ รับทำเว็ปไซด์ E-Commerce รับออกแบบงาน IT ติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรม  ให้บริการเช่าเล่น Internet  เป็นต้น
 File size : 0.068 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,716)
 การให้บริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ บริษัท ห้าง ร้าน ธนาคาร โรงพยาบาล และบ้านพักต่างๆ ด้วยการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดไปให้บริการยังสถานที่ของผู้ว่าจ้าง ขอบเขตของการให้บริการ
 File size : 0.078 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,093)
 การให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ อาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และชีวิต ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้แก่ บริษัท ห้างร้าน สำนักงาน ธนาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ขนส่ง ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน
 File size : 0.074 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,497)

จากสภาพปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําให้ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเติบโตสูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุน ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจ

 File size : 0.361 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,396)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.