หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
515K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
อุตสาหกรรมกล่องใส่เครื่องประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตดี โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ ที่สําคัญได้แก่ ยุโรป และเอเซีย
 File size : 0.122 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,175)
อุตสาหกรรมเครื่องใช้บนโต้ะอาหารที่ทําด้วยเซรามิกของไทยมีพื้นฐานการพัฒนามาจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศและทดแทนการนําเข้า
 File size : 0.317 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,304)
ความต้องการเครื่องใช้สํานักงานที่ทําด้วยโลหะขนาดเล็ก เช่น คลิบหนีบกระดาษ (Double Clips or Binder Clips) และลวดเสียบกระดาษ (Paper Clips) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวและปริมาณสํานักงานที่เพิ่มขึ้น
 File size : 0.167 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,196)
เครื่องประดับเทียมในประเทศนิยมนําเข้า แต่ในช่วงปี 2538-2541 มูลค้าตลาดลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย เครื่องประดับเทียมส่วนใหญ่นําเข้าจาก สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ เป็นหลัก
 File size : 0.125 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,275)
ความต้องการเครื่องปรับอากาศยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนของไทยทําให้เครื่องปรับอากาศกลายเป็นสิ่งจําเป็น คาดว่าในปี 2542-2543 มูลค้าจําหน่ายในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และ 3 เป็น 4,690 และ 4,845 ล้านบาท
 File size : 0.191 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,301)
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด โดยอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์มีทั้งที่เป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ มูลค้าสูงซึ่งยังต้องพึ่งพิงการ
นําเข้าจากต่างประเทศ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ
 File size : 0.125 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,576)
การตลาด อุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณี เป็นอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ และมีบางส่วนเป็นธุรกิจขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง/รับช่วงต่อจากผู้ประกอบการรายใหญ่อีกทอดหนึ่ง
 File size : 0.135 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,158)
อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยมีความต้องการชิ้นส่วนพลาสติกปี 2542 เป็นจํานวนมากถึง109,200 ตัน
ในขณะที่อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของไทยสามารถรองรับความต้องการได้พียงจํ านวนหนึ่ง ทําให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก
 File size : 0.156 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,377)
อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยมีความต้องการชิ้นส่วนยางปี 2542 เป็นจํ านวนมากถึง51,920 ตัน ในขณะที่
อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยางของไทยสามารถรองรับความต้องการได้เพียงจํานวนหนึ่ง ทําให้ต้องนําเข้าจาก
ต่างประเทศเป็นจํานวนมาก

 File size : 0.246 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,297)
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทําด้วยโลหะประเภท น็อต สกรู (สลักภัณฑ์) แหวนสปริง เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ การก้อสร้าง เป็นต้น

 File size : 0.075 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(6,215)
นํ้าปลา จัดเป็นซอสปรุงรสที่นิยมบริโภคกันมากที่สุดของคนไทย และนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศในด้านการก่อให้เกิดการสร้างงานโดยเฉพาะในภาคการผลิตทางเกษตรกรรมพื้นฐาน
 File size : 0.394 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,516)
ท่อเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนําไปใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจการประปา ก๊าซ นํ้ามัน สารเคมี รวมทั้งงานก่อสร้างประเภทต่างๆ เป็นต้น
 File size : 0.264 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,231)
Rubber Cement  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราใช้สำหรับอุตสาหกรรมหล่อดอกยาง ซ่อมยาง โดยเป็นตัวประสาน ระหว่างล้อกับดอกยางให้ติดกันได้ดีขึ้น
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,255)
กระเป๋าถือสตรีทำด้วยหนังของไทยเป็นที่ต้องการของต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากฝีมือประณีตคุณภาพดี และมีการพัฒนารูปแบบตามความต้องการของตลาด
 File size : 0.095 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(2,351)
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  กระทั่งมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้เป็นจำนวนมาก
 File size : 1.045 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(3,250)
นับวัน ความต้องการบริโภคนํ้าดื่มบรรจุขวดจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรและรายได้ของครัวเรือน ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มองเห็นโอกาสทางการตลาด
 File size : 0.315 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(7,137)
ข้าวสําเร็จรูปและข้าวเสริมสุขภาพสําเร็จรูป ครอบคลุมข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวผัด ข้าวอบต่างๆ โดยการผสมธัญพืชหรือคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆ ลงไปในข้าว
 File size : 0.12 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(1,783)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.