หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
14K
7
74
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
SMEs
NEWS
องค์กร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
Organization Department of International Trade Promotion
รายละเอียด บริการของหน่วยงาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีวิสัยทัศน์ "เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำของเอเชีย" มีการให้บริการข้อมูล ดังนี้

ข้อมูลการค้าและส่งออก แบ่งเป็น
 • ข้อมูลรายสินค้า แบ่งเป็น ข้อมูลรายสินค้า/บริการ และสถานการณ์ส่งออกสินค้ารายเดือน
 • ข้อมูลรายประเทศ แบ่งเป็น Country Profile สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
 • ภาวะการค้าระหว่างประเทศ
 • Trade Watch
 • รายงานติดตามภาวะการค้าในต่างประเทศ
 • รวมข้อมูลเขตการค้าเสรี (FTA)
 • รายงานการสำรวจตลาด
ความรู้เพื่อการส่งออก แบ่งเป็น
 • ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
 • ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • กฎระเบียบ ขั้นตอนการส่งออก
 • กฎระเบียบการค้าต่างประเทศ
 • ภาษีส่งออกของประเทศไทย
 • ภาษีนำเข้าของประเทศต่างๆ
รายชื่อผู้ส่งออกและนำเข้า แบ่งเป็น
 • รายชื่อสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก ในการสมัครเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก และแก้ไขข้อมูลสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก
 • รายชื่อผู้นำเข้า(สำหรับสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก)
 • Thailand 's Brand
 • Trade Show on Internet /e-Catalog
 • ผลการคัดเลือกสมาชิกรายใหม่กรมส่งเสริมการส่งออก
ห้องข่าว แบ่งเป็น ข่าวประชาสัมพันธ์ จับตาการค้าโลก ข่าวสารสมาชิก ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน
กิจกรรมส่งเสริมการส่งออก แบ่งเป็น กิจกรรมในต่างประเทศ และกิจกรรมในประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออก

ที่ตั้ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตำบลบางกระสอ) เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-507-7999, สายด่วน 1169
โทรสาร 02-507-8019
อีเมล์ tidep@depthai.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 74 คะแนน
มีผู้เข้าชม 13,557 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 7 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด