บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    เรื่องราวความสำเร็จ
6.6K
1 นาที
27 กันยายน 2554

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์

 

ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ถ้านับจำนวนประเภทแล้วธุรกิจที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มมีจำนวนมากที่สุด กว่า 40% เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร ธุรกิจด้านบริการของไทยที่เป็นระบบแฟรนไชส์ยังไม่มากนักและมีจำนวนมากที่เป็นด้านการศึกษา

แนวโน้มของธุรกิจแฟรนไชส์ของโลกก็มีการคาดการณ์ว่าแฟรนไชส์ การบริการจะมีขนาดตลาดที่กว้างมากกว่าและแฟรนไชส์ด้านอาหารเริ่มมีการแข่งขันกันมากเกินไป ดังนั้นในช่วงต่อไปธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการบริการจะมีการพัฒนามากขึ้น


สำหรับประเทศไทยแนวโน้ม ธุรกิจด้านอาหารที่เน้นสุขภาพจะเป็นแนวหลักของการพัฒนา ตามด้วยธุรกิจด้านการบริการที่เน้นการซ่อมบำรุงและยังคงมีธุรกิจด้านการศึกษาที่ยังนับเป็นธุรกิจที่ไปได้นอกจากนั้นรูปแบบการทำธุรกิจที่สร้างกิจกรรมร่วมกันจะมีมากขึ้น การสร้างและพัฒนาพื้นที่สำหรับการเปิดสาขาจะเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสังเกตอีกด้านภาพโดยรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ยังดูสดใสถ้ายังช่วยกันประคองให้เติบโตอย่างถูกต้องมีการช่วยเหลือและสร้างบรรทัดฐานการประกอบการที่ดีก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์

อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า