บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
10K
1 นาที
4 มกราคม 2555
ตอนที่ 3 : ระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยเริ่มเมื่อไหร่

ธุรกิจระบบแฟรนไชส์เข้ามาในประเทศไทยนานแล้วแต่ในสมัยก่อนระบบแฟรนไชส์ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายเหมือนเช่นทุกวันนี้โดยในยุคแรกๆที่เข้ามาจะเป็นการใช้ชื่อทางการค้าเป็นชื่อกิจการของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจการโรงแรมเช่น เครือ Holiday Inns,Sheraton และธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงเช่น Shell,Esso เป็นต้น

 
ยุคต่อมาในช่วง ปีพ.ศ.2515 ธุรกิจประเภทอาหารจานด่วนหรือที่รู้จักกันในนาม “ฟาสต์ฟู๊ด” ก็เริ่มเข้ามาเปิดดําเนินธุรกิจครั้งแรกบนถนนสุขุมวิทคือไก่ทอด เคนตั๊กกี้ (Kentucky) แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรเนื่องจากไม่สอดคล่องกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย จึงปิดกิจการลงจนกระทั่งปีพ.ศ.2520 ธุรกิจระบบแฟรนไชส์ประเภทอาหารฟาสต์ฟู๊ดเริ่มเข้ามาเปิด ดําเนินกิจการในประเทศไทย มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น A&W, McDonald’s, Mister Donut และปีพ.ศ.2527 ไก่ทอดเคนตั๊กกี้  ก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
 
ขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจคนไทยส่วนหนึ่งก็ได้พัฒนาธุรกิจของตนเองให้เป็นธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ด้วยเช่นกัน เช่น แฟรนไชส์ของ Noodle garden, Black Canyon, 13เหรียญ, Pena House, กลุ่มธุรกิจโรงแรมเครือ Central  เป็นต้น