บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
786
2 นาที
27 กันยายน 2564
7 ปัจจัยทำธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
 

การทำธุรกิจแฟรนไชส์มีข้อดีตรงที่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์เป็นผู้ออกเงินลงทุนในการขยายสาขา อีกทั้งยังสามารถกระจายสินค้าและบริการไปในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างแพร่หลาย จึงไม่แปลกที่เจ้าของธุรกิจจำนวนมากจะผันตัวมาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ บางรายสำเร็จ บางรายไม่สำเร็จ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก DNA ของธุรกิจเอง ปัจจัยอะไรบ้างทำให้ธุรกิจเหมาะสำหรับทำแฟรนไชส์ วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอให้ทราบ 
 
1.ขนาดของกิจการ
 

ธุรกิจที่เหมาะสำหรับการทำแฟรนไชส์ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรขนาดกลางขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หากเป็นองค์กรขนาดเล็กอาจทำให้ขาดทีมงานช่วยเหลือและสนับสนุนแฟรนไชส์ซี แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดกลางขึ้นไปจะมีความพร้อมในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาแฟรนไชส์ซีให้เจริญเติบโต 
 
2.อายุของกิจการ
 

หลายธุรกิจเปิดดำเนินการมาได้เพียง 1-2 ปี ก็เปิดขายแฟรนไชส์ เพียงเพราะเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของตัวเอง แต่สาขาที่เปิดทดลองขายและลองผิดลองถูกยังมีไม่กี่แห่ง สุดท้ายทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไปทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ดูได้จาก 7-Eleven ก่อนจะขายแฟรนไชส์ต้องเปิดสาขาของตัวเองนำร่องหลายสาขา เพื่อทดลองว่าธุรกิจจะสามารถเดินหน้าไปได้หรือไม่ เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง ดังนั้น ธุรกิจที่สามารถทำแฟรนไชส์ได้ต้องอายุยาวมากกว่า 5 ปี 
 
3.อัตราทำกำไรของกิจการ
 

ธุรกิจที่มีกำไรคือปัจจัยอย่างหนึ่งที่เหมาะสำหรับการทำแฟรนไชส์ หลักการของระบบแฟรนไชส์คือคุณไม่สามารถนำธุรกิจที่ขาดทุนและไม่ประสบความสำเร็จไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ เพราะไม่มีคนอยากซื้อความล้มเหลว ดังนั้น ถ้าธุรกิจของคุณยังทำกำไรไม่ได้อย่าฝ่าฝืนกฎของระบบแฟรนไชส์ โดยกำไรที่ได้ในแต่ละเดือนต้องมากกว่า 2 หมื่นบาท 
 
4.กระบวนการถ่ายทอด
 

ธุรกิจที่ถ่ายทอดให้คนอื่นได้ยากไม่เหมาะกับการทำแฟรนไชส์ เพราะคนซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วปฏิบัติตามไม่ได้ เมื่อปฏิบัติตามไม่ได้ก็ไม่สามารถขายได้ ดังนั้น กิจการที่สามารถทำแฟรนไชส์ได้ดี ต้องสามารถถ่ายทอดและฝึกอบรมให้กับคนอื่นนำไปปฏิบัติตามได้ง่าย เพราะแฟรนไชส์เป็นการขายระบบความสำเร็จของธุรกิจที่ผ่านการลองผิกดลองถูกมาแล้ว
 
5.ร้านสาขาต้นแบบ
 

ก่อนทำแฟรนไชส์ควรเปิดร้านสาขาเพื่อลองผิดลองถูก หากเปิดร้านสาขาแล้วเกิดความผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าขายให้คนอื่นไปแล้วอาจแก้ไขได้ยาก ถ้าร้านคุณเปิดในพื้นที่แตกต่างกันก็จะทำให้คุณรู้ถึงมีปัญหาที่แตกต่างกันมีอะไรบ้าง ตรงนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะในการหามาตรการบริหารร้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างกันได้ โดยร้านต้นแบบควรมี 4-5 สาขา 
 
6.งบการลงทุน
 

ธุรกิจที่เหมาะกับการทำแฟรนไชส์ควรลงทุนไม่สูงเกินไป เพราะผู้ซื้อแฟรนไชส์จะมีความเสี่ยงในการขาดทุน คืนทุนได้ยาก และธุรกิจจะหาผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้ยาก ยิ่งในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองรวมถึงการระบาดโควิด-19 ทำให้เงินเก็บเงินออมเหลือน้อย จึงทำให้ธุรกิจของคุณสูญเสียโอกาสในการขยายตัว โดยงบการลงทุนที่เหมาะในยุคนี้ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
 
7.การนำเทคโนโลยี
 

อีกหนึ่งองค์ประกอบของธุรกิจที่เหมาะกับการทำแฟรนไชส์ คือ สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการร้าน เพื่อให้มีความง่าย สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะเรื่องของการชำระเงิน ระบบ POS ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เพราะต่อไปพฤติกรรมการใช้เงินสดจะน้อยลง จะเห็นพนักงานจะน้อยลง
 
นั่นคือ 7 ปัจจัยในการทำธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ เจ้าของธุรกิจที่อยากทำแฟรนไชส์ ลองสำรวจธุรกิจของตัวเองว่า มีองค์ประกอบข้างต้นหรือไม่ หากมีเชื่อว่าน่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

 
ข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter 
 

Franchise Tips
  1. ขนาดของกิจการ
  2. อายุของกิจการ
  3. อัตราทำกำไรของกิจการ  
  4. กระบวนการถ่ายทอด
  5. ร้านสาขาต้นแบบ
  6. งบการลงทุน
  7. การนำเทคโนโลยี