บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.9K
3 นาที
5 มกราคม 2565
เคลียร์ชัดๆ KFC ไทย มีฮาลาลหรือไม่มี
 

หากย้อนกลับไปในช่วงปี 2557-2558 ได้เกิดประเด็นร้อนกรณีแฟรนไชส์ร้านไก่ทอด KFC ทำไมไม่ฮาลาล และสาเหตุที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยไม่ออกใบรับรองหรือตราฮาลาลให้ KFC เพราะอะไร เรื่องนี้ใครผิดใครถูก วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอให้ทราบว่า แฟรนไชส์ร้านไก่ทอด KFC มีฮาลาลหรือไม่มีครับ 
 
KFC เคยมีฮาลาล
 

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์รายงานข่าว คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้แก่ร้านไก่ทอด KFC ในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 11 สาขา โดยการตรวจรับรองเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามและกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พี่น้องมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตได้บริโภคสิ่งที่เป็นฮาลาล
 
สำหรับการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้แก่ร้านไก่ทอด KFC ในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 11 สาขานั้น ทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ตขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการไปอำนาจหน้าที่ในมาตรา 26 (13) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้แก่ KFC ในจังหวัดภูเก็ตนั้น ผ่านกระบวนการตรวจตาม

ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2552 ข้อ 10 การรับรองฮาลาลในเขตจังหวัดให้เป็นหน้าที่อำนาจความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จังหวัดใดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 
ขณะเดียวกัน ในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตภายในร้านไก่ทอด KFC ในจังหวัดภูเก็ตนั้น ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เช่น ไก่ น้ำมัน ซอส ส่วนผสมบางรายการ เป็นต้น โดยร้านแฟรนไชส์ไก่ทอด KFC ในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 11 สาขาที่ได้รับรองฮาลาลนั้น มีมุสลิมอยู่ในกระบวนการผลิตทุกสาขา และ KFC ในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 11 สาขานั้นมีที่ปรึกษาประจำ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล
 
แต่สาเหตุที่ร้านไก่ทอด KFC ในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 11 สาขา ไม่ได้รับรองจากคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย (กอท.) เพื่อใช้เครื่องหมายฮาลาลตราขนมเปียกปูนนั้น เพราะทางจังหวัดภูเก็ตไม่ได้ส่งเรื่องไปให้รับรองให้กับทางกอท. และการรับรองมาตรฐานฮาลาลในระบบแฟรนไชส์นั้น ที่อ้างว่าจะต้องรับรองทั้งระบบ 
 
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เคยถูกบัญญัติไว้ในระเบียบใดๆ ทั้งสิ้น และที่สำคัญในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้แก่ KFC ในจังหวัดภูเก็ตนั้น ส่วนผสมในการผลิตมีการนำส่งตรวจที่สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการตรวจไม่พบสิ่งที่ฮารอม หรือสิ่งแปลกปลอมที่ไม่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม และสุดท้ายการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้แก่ KFC ในจังหวัดภูเก็ตนั้น ดำเนินการด้วยหลักการของศาสนา และหลักการทางด้านกฎหมาย
 
สำหรับแฟรนไชส์ร้านไก่ทอด KFC ทั้ง 11 สาขาที่ได้รับการรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามภูเก็ตไปเมื่อปี 2556 ไปแล้วนั้น แต่เมื่อมีคนถาม เมื่อช่วงปลายปี 2558 บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ได้ส่งเอกสารชี้แจงว่า KFC ได้ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล ซึ่งได้ดำเนินการขอฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามภูเก็ต 
 
โดยได้ทำตามขั้นตอนและผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิตรวมถึงวัตถุดิบ ตามที่คณะกรรมการอิสลามภูเก็ตกำหนดไว้ทุกประการ จนได้รับตรารองรับเครื่องหมายฮาลาลทั้งหมด 11 สาขา ดังนี้ ร้านเคเอฟซีโอเชี่ยน ภูเก็ต, ร้านเคเอฟซีโลตัส ภูเก็ต สามกอง, ร้านเคเอฟซีโฮมโปร ภูเก็ต, ร้านเคเอฟซีโลตัส ถลาง ภูเก็ต, ร้านเคเอฟซีบางลามอลล์ ป่าตอง ภูเก็ต, ร้านเคเอฟซีบานาน่า วอล์ค ป่าตอง ภูเก็ต, ร้านเคเอฟซีบิ๊กซี ภูเก็ต สามกอง, ร้านเคเอฟซีบิ๊กซี เทพกษัตร์ตรี ภูเก็ต, ร้านเคเอฟซี Home Work ภูเก็ต, ร้านเคเอฟซีจังซีลอน ป่าตองภูเก็ต และ ร้านเคเอฟซี เซ็ลทรัล ภูเก็ต
 
เหตุผล KFC ไม่เหลือร้านฮาลาล
 

อย่างไรก็ตาม จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยล่าสุด ณ โรงแรมเกรซแลนด์แอน สปาจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มี 4 ประเด็น ที่สำคัญคือ
 
ทางคณะกรรมการฯ ไม่ได้ให้การรับรองและไม่ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลกับร้านไก่ทอด KFC และสาขาแฟรนไชส์ 2 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ เพราะได้ให้การรับรองไปแล้ว แต่เมื่อหมดอายุก็จะไม่ให้มีการต่ออายุ 
 
แต่ถ้าจะมีการต่ออายุต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาใหม่ โดย KFC และแฟรนไชส์ จะต้องขอการรับรองฮาลาลทั้งระบบทั่วประเทศเท่านั้น จึงจะให้การรับรองและให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลได้ และให้สามารถปรับลดค่าธรรมเนียมได้ตามความเหมาะสมตามรายจังหวัดและความหนาแน่นของประชากรมุสลิม ประเด็นสุดท้ายให้กรรมการกลางฯ และกรรมการอิสลามทั้ง 43 จังหวัด รณรงค์ไม่ให้มุสลิมไปกินอาหารที่ไม่มีการรับรองและให้ตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลอย่างจริงจัง
 
ไม่ต่ออายุ KFC ที่เคยมีฮาลาล 
 

ประเด็น KFC มีฮาลาลหรือไม่มีฮาลาล ได้มี “นายไพศาล พรหมยงค์” ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ อดีตประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผย ทางสถานีโทรทัศน์ NEWTM CHANAL เมื่อหลายปีก่อนถึงกรณีปัญหาฮาลาล KFC 
 
โดยย้ำว่า KFC เมื่อไม่มีการขอฮาลาล ก็จะบอกว่ามีฮาลาลก็ไม่ได้ หรือจะบอกว่า ฮารอมก็ไม่ได้ แต่มีหลายจังหวัดเคยให้การรับรองฮาลาล KFC อาทิ ที่สงขลา กระบี่ กรุงเทพฯ ให้การรับรองเมื่อปี 2555, จังหวัดภูเก็ตให้การรับรอบเมื่อปี 2556 และได้เกิดความขัดแย้งระหว่างกอ.จังหวัด กับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
 
ซึ่งในตอนนั้น นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี จึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังกอ.จังหวัด โดยไม่ระบุว่า ฮาลาลหรือฮารอม ในกรณีที่เป็นสาขาหรือแฟรนไชส์ให้ขอทั้งระบบ และต่อมาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มีมติกำหนดให้การขอฮาลาลในร้านอาหารที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์จะต้องขอทั้งระบบ จะขอสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไม่ได้ ที่สำคัญจังหวัดที่เคยรับรองฮาลาลให้กับร้านไก่ทอด KFC จึงต้องเลิกการรับรองไปด้วย
 
KFC ชี้แจง!! ไม่ขอฮาลาล
 

ภาพจาก https://bit.ly/34cXst4

อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงกลางปี 2559 ได้มีสมาชิกพันทิปได้แคปภาพจากเพจ KFC ไปโพสต์ โดนมีคนถามว่า “เมื่อไหร่ KFC จะขอ HALAL คะ ซึ่งทางเพจ ได้ตอบกลับว่า 
 
“ทางร้านเคเอฟซีมีข้อจำกัดในการขอรับรอง "ฮาลาล" เนื่องจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดข้อปฏิบัติในการผลิตอาหารที่ได้รับตรา "ฮาลาล" ซึ่งระบุว่าพัฒนาต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่ฮาลาลโดยเด็ดขาด เช่น เนื้อสุกร แอลกอฮอล์ หรือเล่นสัมผัสกับสุนัขขณะหยุดพักผ่อน และจะต้องมีพนักงานมุสลิม ในสถานประกอบการที่ผลิตอาหารฮาลาล โดยเฉพาะแผนกจัดซื้อ แผนกผลิต ซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นข้อจำกัดที่เคเอฟซีไม่สามารรถควบคุมได้ และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน

อีกทั้งไม่มีความประสงค์จะก้าวล่วงการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานเคเอฟซีทั่วประเทศ ส่งผลให้ทางร้านเคเอฟซี จึงไม่ได้ดำเนินการขอรับการรับรองตราฮาลาล ต้องขออภัยลูกค้าชาวมุสลิมมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
 
นั่นคือ เหตุผลทำไม KFC ไม่มีฮาลาล และทำไมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ไม่การรับรองและตรา “ฮาลาล” แฟรนไชส์ร้านไก่ทอด KFC ในประเทศไทย 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 
อ้างอิงข้อมูล