บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    การสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์
928
2 นาที
15 กุมภาพันธ์ 2565
ความสำคัญของ “Business Model” เรื่องควรรู้! ก่อนทำแฟรนไชส์
 

ปัจจุบันการลงทุนในระบบแฟรนไชส์เป็นแนวทางที่ภาครัฐให้การส่งเสริมเพื่อสร้างอาชีพให้กับคนไทย เพราะเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่แข็งแรง ที่ให้ผู้ลงทุนพร้อมต่อยอดสร้างรายได้ในทันที ไม่ต้องเสียเวลานับหนึ่งใหม่

แต่อย่างไรก็ดีการจะพาธุรกิจที่เราทำอยู่เพื่อเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์จำเป็นที่ต้องมีการวางแผน วางโครงสร้างต่างๆ รองรับกับทุกความเปลี่ยนแปลงและให้สามารถรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดย อ.สุภัค หมื่นนิกร วิทยากรประจำไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ความสำคัญกับเรื่อง “Business Model” เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นตัวชี้วัดได้อย่างดีว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่เรากำลังจะทำมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน 
 
Business model คืออะไร? สำคัญอย่างไร?


อ.สุภัค หมื่นนิกร กล่าวว่า Business model คือ แบบจำลองธุรกิจ ที่สร้างขึ้นมาให้เห็นภาพของธุรกิจครบวงจร ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน ทีมงานรู้และเห็นภาพตรงกัน โดยข้อดีของการทำ Business model ได้แก่
  1. ทำให้เห็นภาพธุรกิจของชัดเจนว่า จะไปในทิศทางใด มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จด้วยการทำอย่างไร
  2. เป็นการกำหนดแผนงานและวางโครงสร้างการจัดการเป็นอย่างดีทุกขั้นตอน ทำให้ไม่ต้องคอยดูอยู่หน้างานตลอดเวลา แม้มีคนอื่นช่วยก็สามารถดำเนินการไปตามแนวทางที่วางไว้ได้
  3. ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพราะได้คาดการณ์ล่วงหน้าและหาทางบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นไว้แล้ว
ทั้งนี้การสร้าง Business model ให้สำเร็จก่อนเริ่มขายแฟรนไชส์ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เรียกว่าเป็นร้านต้นแบบที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนสนใจลงทุน ดังนั้นเอกลักษณ์หรือภาพลักษณ์ของร้านต้องมีความโดดเด่น ดึงดูดลูกค้าได้ Business model จึงจำเป็นที่ต้องมีการออกแบบโครงสร้างที่ชัดเจนว่าจะเป็นร้านขนาดไหนให้คนสนใจลงทุนเลือกได้บ้าง ( S , M , L) มีการกำหนดโทนสี , รูปแบบสินค้า , ลักษณะการจัดวาง , การบริหารจัดการต่างๆ ที่ทำให้คนสนใจลงทุนมองเห็นภาพของการเริ่มธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น

 
นอกจากนี้ Business model ควรจะมีระบบบริหารจัดการของร้านต้นแบบ ให้มีระบบที่สามารถพึ่งตนเองได้ เช่น มีระบบการจัดสินค้าและบริการที่ดี มีระบบบัญชีแบบ Small Business ที่สามารถรู้กำไรขาดทุนของร้างได้ทุกเดือน หรือสามารถทำงบดุลได้เอง ควรมีระบบบริหารงานบุคคลภายในร้านได้ มีกฎระเบียบการบริหารให้พนักงานในร้านปฏิบัติตาม
 
และข้อสำคัญมาก ควรมีการจดบันทึกการทำงานแบบ Dairy Report ทุกวัน ควรมีการบันทึกขั้นตอนการทำงาน ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน แนวทางการแก้ปัญหาไว้อย่างละเอียด ควรเริ่มตั้งแต่การเตรียมการตกแต่งร้าน การจัดสินค้ากิจกรรมทางการตลาดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานทุก ขั้นตอนของร้าน เพื่อให้มีผลกำไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้อ้างอิงและใช้เป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายผู้สนใจลงทุนให้เข้าใจเพื่อให้มีโอกาสตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น
 
Business model ช่วยคำนวณจุดคุ้มทุนให้คนสนใจลงทุนได้
 

ความสำคัญของ Business model ไม่ได้มีแค่เรื่องของภาพลักษณ์ที่เห็นชัดเจน แต่ Business model ยังช่วยให้ประเมินจุดคุ้มทุน-กำไร ของผู้ต้องการลงทุนได้ชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งการมี Business model จะทำให้เรารู้ว่าการเปิดแฟรนไชส์ 1 แห่ง จะมีรายละเอียดในการลงทุนอย่างไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ลูกค้ากี่คน ยอดขายที่จะคุ้มค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่

และเป้าหมายควรมีลูกค้าขั้นต่ำเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้เงินลงทุนคืนประมาณกี่ปี และคุ้มไหมที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะลงทุนทำธุรกิจนี้ ร้านต้นแบบจะทำให้ได้ภาพที่ชัดขึ้น และมีตัวเลขที่เข้าใกล้ความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งส่วนนี้จะมีความสำคัญต่อการกำหนด การเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) และค่าธรรมเนียมรายเดือน (Royalty Fee) ด้วย
 
 
ทั้งนี้ อ.สุภัค ยังกล่าวอีกว่าทุกวันนี้มีธุรกิจหลายอย่างที่แข่งขันกันที่ตัวสินค้า อย่างเช่น ธุรกิจซักอบรีด 24ชม. เป็นธุรกิจที่สร้างเอกลักษณ์ค่อนข้างยาก เพราะเครื่องซักผ้าคุณภาพไม่ได้หนีต่างกันเท่าไหร่ สิ่งที่สร้างความต่างได้คือแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ที่จะเข้ามาช่วย ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็น Business Model ที่เวิร์ค แต่ถ้าไม่ได้มีเรื่องแอพพลิเคชั่นเข้าร่วม แต่ไปเน้นเป็นเรื่องของสินค้าอย่างเดียว ตอนที่เราเอาไปตั้งที่ไหนแล้วขายดีมีคู่แข่งมาเราก็จะเสียลูกค้าให้คู่แข่งได้
 
เพราะฉะนั้น การทำให้ธุรกิจมีกำไรและการลงทุนนั้นมีระยะเวลาการการคืนทุนส่วนชัดเจนแปลว่าร้านต้นแบบต้องมีศักยภาพในการแข่งขัน เทียบกับคู่แข่ง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ร้านต้นแบบจะต้องมีเอกลักษณ์ประจำตัวที่เป็นเหตุผลให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้ และหาก Business Model  มีความชัดเจน ตอบคำถามที่คนต้องการลงทุนสงสัย ทำให้มองเห็นภาพการทำธุรกิจได้ โอกาสตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนซื้อแฟรนไชส์ก็มีมากขึ้นเช่นกัน
 
สำหรับท่านที่มีธุรกิจและอยากสร้างระบบแฟรนไชส์ หรือต้องการปรึกษาเรื่องการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/33k6nZE 
โทร.02-1019187