บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
844
2 นาที
17 พฤศจิกายน 2565
ชัดๆ สนใจแฟรนไชส์ Café Amazon ให้ติดต่อตรง ไม่มีตัวแทนนายหน้า!
 

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2565 แฟรนไชส์กาแฟชื่อดังของไทย Café Amazon สามารถทำยอดขายทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศรวมกันสูงถึง 99.3 ล้านแก้ว ภายในระยะเวลา 92 วัน หรือ 3 เดือน จากจำนวนร้านแฟรนไชส์กาแฟ Café Amazon ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมกันกว่า 4,120 สาขา แบ่งเป็นสาขาในต่างประเทศจำนวน 355 สาขา จากความชื่นชอบดื่มกาแฟ Café Amazon เพิ่มมากขึ้น จึงไม่แปลกที่จะมีคนสนใจลงทุนเปิดร้าน Café Amazon เป็นจำนวนมาก จากข้อมูลพบว่ามีคนยื่นใบสมัครแฟรนไชส์เข้าไปให้ OR พิจารณาประมาณ 400-500 .รายต่อเดือน

 
จากจำนวนตัวเลขของผู้สนใจสมัครแฟรนไชส์ Café Amazon จึงเป็นสาเหตุให้มีกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการรับพิจารณาผู้สมัครแฟรนไชส์ โดยอาจเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครแฟรนไชส์เพื่อการันตีเป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว www.ThaiFranchiseCenter.com ได้ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ Cafe Amazon ปรากฏข้อมูล ดังต่อไปนี้...
 
#บริษัทฯ ไม่มีนโยบายดำเนินการผ่านตัวแทน นายหน้า หรือบุคคลกลางใดๆ หากท่านพบบุคคลแอบอ้าง โปรดแจ้งมาที่อีเมล์ franchiseamazon@pttor.com เพื่อทางบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 
ผู้สมัครตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร ดังต่อไปนี้
 1. ขนาดพื้นที่ที่เสนอพิจารณา ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร
 2. การพิจารณาพื้นที่ จะพิจารณาตามลำดับ ก่อน-หลัง ที่มีการยื่นเข้ามา แต่ทั้งนี้ OR สามารถพิจารณานำใบสมัครพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมาพิจารณาก่อนตามที่เห็นสมควร
 3. ในกรณีพื้นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน OR จะพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดเป็นลำดับแรก โดยไม่พิจารณาลำดับคิวและหากพื้นที่นั้นมีผู้สมัครเข้ามาเกิน 1 ท่าน OR จะพิจารณาตามลำดับ ก่อน-หลังที่มีการยื่นเข้ามาหรือได้รับสิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่
 4. พื้นที่ที่เสนอพิจารณา ต้องแนบแปลน (Lay Out) ภาพถ่าย พร้อมระบุตำแหน่งที่ตั้ง ระบุละติจูด ลองจิจูด ให้ชัดเจนและถูกต้อง กรณีพื้นที่ที่เสนออยู่ในโครงการ หรืออาคาร หากอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนของโครงการหรืออาคารและต้องเปิดดำเนินการได้ภายใน 1 ปี
 5. พื้นที่ที่เสนอพิจารณาต้องมีระยะห่างจากร้าน Cafe Amazon ที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วหรือได้รับสิทธิ์เปิดร้านแล้วแต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขที่ OR กำหนด
 6. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการร้านที่เปิดดำเนินการร้าน Cafe Amazon อยู่ก่อนแล้ว OR จะทำการพิจารณาคะแนน audit ร้านค้าเพิ่มเติม โดยคะแนน audit ย้อนหลัง 3 เดือนของทุกสาขาต้องไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 7. ในกรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการที่เปิดดำเนินการร้าน Cafe Amazon ในพื้นที่นั้นๆอยู่ก่อนแล้วและต้องการเพิ่มสาขาในบริเวณเดียวกัน OR สามารถนำใบสมัครมาพิจารณาโดยไม่ต้องพิจารณาตามลำดับคิว
 8. พื้นที่ที่เสนอพิจารณาต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีและค่าเช่าที่เหมาะสม โดย OR จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
 9. หากมีกรณีนอกเหนือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้น OR ขอสงวนสิทธิ์ ให้มติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
งบการลงทุนแฟรนไชส์ Café Amazon
1.ร้านในอาคาร (Shop) 40 ตารางเมตรขึ้นไป 
 
 • ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,200,000 – 2,500,000 บาท
 • ค่าออกแบบ 60,000 บาท
 • อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
 • หลักประกันสัญญาแฟรนไชส์ 100,000 บาท 
 • ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน รวมถึง ค่า Set up ร้าน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ ค่า On the Job Training . ค่าสำรวจพื้นที่ 85,000 บาท 
 • ค่า Franchise Fee 150,000 บาท 
 • ค่า Royalty Fee 3% และ ค่า Marketing Fee 3%ของยอดขายรายเดือน
 • ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (POS) 24,000 บาท/ปี 
 • อายุสัญญา 6 ปี (Renovate ร้านทุก 3 ปี)
#รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยังไม่รวม Vat) ประมาณ 2,349,000 - 3,709,000 บาท
 
2.ร้านนอกอาคาร (Stand Alone) 100 – 200 ตารางเมตร (รวมสวนหย่อม) 
 
 • ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,200,000 – 3,000,000 บาท 
 • ค่าออกแบบ 60,000 บาท
 • อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
 • หลักประกันสัญญาแฟรนไชส์ 100,000 บาท 
 • ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน รวมถึง ค่า Set up ร้าน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ ค่า On the Job Training ค่าสำรวจพื้นที่ 85,000 บาท 
 • ค่า Franchise Fee 150,000 บาท 
 • ค่า Royalty Fee 3% และ ค่า Marketing Fee 3% ของยอดขายรายเดือน
 • ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (POS) 24,000 บาท/ปี 
 • อายุสัญญา 6 ปี (Renovate ร้านทุก 3 ปี)
#รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยังไม่รวม Vat) 2,649,000 – 4,209,000 บาท

 
สมัครแฟรนไชส์ คลิก https://bit.ly/3AplOgx  
 
ส่งข้อมูลสอบถามอีเมล์ franchiseamazon@pttor.com หรือ โทร. 02-196-6444
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 
อ้างอิงข้อมูล
 
หากพูดถึงแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Café Amazon เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะเป็นร้านกาแฟอันดับ 1 ของเมืองไทย อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ปัจจุบันมีสาขารวมกันมากกว่า 4,120 สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการสาขาแรกเมื่อปี 2545 ท..
3months ago   1,055  5 นาที
รู้หรือไม่ว่า แบรนด์แฟรนไชส์ร้านกาแฟของไทยอย่าง “Café Amazon” นอกจากจะได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว ยังได้รับความนิยมในประเทศกัมพูชาอีกด้วย ว่ากันว่ามียอดขายมากกว่าในเมืองไทยด้วยซ้ำไป และเป็นแบรนด์กาแฟอันดับ 1 ในกัมพูชา อยากรู้หรือไม่ว่าทำไมแฟรนไชส์กาแฟ Café A..
16months ago   1,268  6 นาที
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)