หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนจองบูธ
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจจองบูธ
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
จองบูธ
รายชื่อผู้ จองบูธ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล งานแสดงสินค้า วันจองพื้นที่บูธ สถานะ
39012
อัซรอ ระสิหินิxxx
30 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
39011
ภาณุมาษxxx
29 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
39010
กฤษดา ธงชัยxxx
29 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
39009
yanidxxx
29 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
39008
นาย ธีรวีร์ ฉันทวิริยวัฒน์xxx
29 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
39007
วรรณิกา ถิรชาดาxxx
27 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
39005
พิมพ์รตา โพธิ์สัยxxx
27 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
39004
พิมพ์รตา โพธิ์สัยxxx
27 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
39003
จุฑามาศxxx
26 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38998
นชนาถ จูเอี่ยมxxx
24 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38997
นชนาถ จูเอี่ยมxxx
24 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38995
อรปรียาxxx
24 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38994
พัชรากร สันติประสิทธิ์กุลxxx
23 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38993
พัชรากร สันติประสิทธิ์กุลxxx
23 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38992
พัชรากร สันติประสิทธิ์กุลxxx
23 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38991
พัชรากร สันติประสิทธิ์กุลxxx
23 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38990
พัชรากร สันติประสิทธิ์กุลxxx
23 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38987
ทัศภิญญา (เฌอ)xxx
23 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38986
แก้วฤทัยxxx
22 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38985
ทวีศักดิ์xxx
20 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38984
ทวีศักดิ์xxx
20 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38983
ทวีศักดิ์xxx
20 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38982
ทวีศักดิ์xxx
20 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38981
บริษัท ไทย คิม เท็กไทล์ จำกัดxxx
18 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38980
บริษัท ไทย คิม เท็กไทล์ จำกัดxxx
18 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38978
นารีรัตน์ โทสูงเนินxxx
17 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38977
Pixxx
16 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38976
ฐานิตา xxx
16 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38975
ปิยะวดีxxx
16 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38974
ปิยะวดีxxx
16 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38973
ปิยะวดีxxx
16 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38972
ปิยะวดีxxx
16 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38971
ปิยะวดีxxx
16 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38970
Anongphron Pxxx
15 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38969
บุญธรรม เศวตะดุลxxx
15 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38968
สุรีรัตน์xxx
14 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38967
วรากร วันเพ็งxxx
14 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38966
วรากร วันเพ็งxxx
14 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38965
วรากร วันเพ็งxxx
14 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38964
นันทิกานต์xxx
13 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38963
Palitxxx
13 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38962
Kxxx
13 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38961
Kxxx
13 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38960
กนกณัฐ แก้วจันทร์xxx
11 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38959
แบxxx
11 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38958
แบxxx
11 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38957
Raxxx
11 มีนาคม 2566
รอตรวจสอบ
38956
อิสรีย์ กานต์เรืองศิริxxx
9 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38955
รุ่งโรจน์ สิริโปราณานนท์xxx
9 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
38954
รุ่งโรจน์ สิริโปราณานนท์xxx
9 มีนาคม 2566
ส่งข้อมูล
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด76 
  งานแสดงสินค้าไทย45 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก31 
TFC Sale Partner
17 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
  ภาคกลาง 43
  ภาคตะวันออก 1
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,732,629
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,454
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,251
  จำนวนสมาชิก41,265
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 43
ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10