หน้างานแสดงสินค้า    รายชื่อคนจองบูธ
3.0M
 
รายชื่อผู้สนใจจองบูธ
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187 ฝ่ายงานแสดงสินค้า
ค้นหาจาก...
จองบูธ
รายชื่อผู้ จองบูธ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล งานแสดงสินค้า วันจองพื้นที่บูธ สถานะ
38532
Elanaxxx
17 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38531
ฝ้ายxxx
16 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38530
Wipadxxx
15 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38529
Wipadxxx
15 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38526
ชาญชัยxxx
14 ตุลาคม 2565
รอตรวจสอบ
38525
กิตติยา อินต๊ะวงค์xxx
14 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38524
ณัฏฐ์ษราxxx
14 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38523
สใบทิพย์ ทองไชยมงคลxxx
13 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38522
เนตรชนกxxx
12 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38521
เนตรชนกxxx
12 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38519
พรรณิภาxxx
11 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38518
กัญญาxxx
11 ตุลาคม 2565
รอตรวจสอบ
38517
ทวิชxxx
11 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38516
ภานุเดชxxx
9 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38515
กัลยนันท์ อนันตพงษ์xxx
7 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38514
มาริษาxxx
7 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38513
ธนกฤตxxx
7 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38512
ณัฐชานันท์ xxx
6 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38511
นันทิชา อินทชาติxxx
4 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38510
วรฤทธิ์xxx
3 ตุลาคม 2565
ส่งข้อมูล
38509
อาxxx
30 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38501
ณัฐริกา ศรีจริยาxxx
28 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38499
Nutxxx
27 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38491
สมัชญาxxx
25 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38488
ชินัชชาณิศxxx
25 กันยายน 2565
รอตรวจสอบ
38487
ชินัชชาณิศxxx
25 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38486
ชินัชชาณิศxxx
25 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38484
ธนากรxxx
23 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38481
วุฒิศักดิ์xxx
22 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38480
ณัฐชานันท์ xxx
22 กันยายน 2565
รอตรวจสอบ
38479
ชนะวิทย์xxx
21 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38478
ชนะวิทย์xxx
21 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38477
นางสาวรุ่งนภา บุญรุ่งxxx
21 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38476
จุฑามาศ พูลผลxxx
21 กันยายน 2565
รอตรวจสอบ
38475
บุญช่วย คำสิมxxx
20 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38474
ประจักษ์ นิจถาวรxxx
20 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38473
กมลทิพย์ xxx
20 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38472
กมลทิพย์ xxx
20 กันยายน 2565
รอตรวจสอบ
38471
สุทิศาxxx
19 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38470
ต้xxx
19 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38469
ธนภัทร เที่ยงแท้xxx
18 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38466
Taxxx
18 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38464
ชญาภาxxx
16 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38463
ชญาภา xxx
16 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38462
ชญาภา xxx
16 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38460
ธัญญ์วารินxxx
12 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38459
พุฒ ประภาสโนบลxxx
12 กันยายน 2565
รอตรวจสอบ
38458
พุฒ ประภาสโนบลxxx
12 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38457
พุฒ ประภาสโนบลxxx
12 กันยายน 2565
ส่งข้อมูล
38456
xxx
12 กันยายน 2565
รอตรวจสอบ
Exhibition Statistics
งานแสดงสินค้าทั้งหมด76 
  งานแสดงสินค้าไทย45 
  งานแสดงสินค้าทั่วโลก31 
TFC Sale Partner
17 
สถิติงานแสดงสินค้าไทย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
  ภาคกลาง 43
  ภาคตะวันออก 1
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า11,732,657
  ผู้จองพื้นที่บูธแสดงสินค้า26,454
  ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน12,251
  จำนวนสมาชิก41,265
Trade Show Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 43
ภาคตะวันออก 1
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานบูธอื่นๆ
วันจัดงาน
ผู้จัดงาน
ผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ
Top 10