บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
2.6K
3 นาที
16 มีนาคม 2563
รวม 6 DIY ทำหน้ากากอนามัย ใช้เอง!


 
สถานการณ์ที่ตึงเครียดไม่แพ้การแพร่ระบาดของโควิด 19 คือการขาดแคลน “หน้ากากอนามัย” ที่แม้ภาครัฐจะออกมายืนยันว่าไม่ขาดแคลนมีเพียงพอ แต่ในความเป็นจริงชาวบ้านธรรมดาหาซื้อสินค้านี้ไม่ได้เลย ก็ไม่รู้เหมือนกันที่บอกว่าเพียงพอมันหมายถึงอะไร และในเมื่อคิดพึ่งพาใครไม่ได้ งานนี้ก็คงต้องพึ่งพาตัวเอง
 
โดย www.ThaiFranchiseCenter.com มี 6 วิธีการทำหน้ากากอนามัยใช้เอง จะได้มีไว้ใช้ไม่ต้องไปง้อหาซื้อ ทำเองใช้เองเพียงพอสำหรับตัวเองแน่นอน

1.หน้ากากอนามัย (ทำใช้เอง)
 
 
อุปกรณ์
 1. ผ้าฝ้ายกว้าง 6 นิ้วครึ่ง ยาว 7 นิ้ว จำนวน 2 ผืน
 2. กรรไกร, เข็ม, ด้าย
 3. ยางยืด 2 เส้นความยาว
 4. เข็มหมุด
วิธีทำ
 1. นำผ้าทั้งสองชิ้นมาพับครึ่งตามแนวยาว
 2. จับจีบทวิซขนาด 1 นิ้ว ตามแนวยาวตรงกลางผ้า เอาเข็มหมุดกลัดไว้ให้อยู่ทรง ทำทั้งสองชิ้น
 3. จากนั้นนำผ้าที่ได้หันด้านนอกขึ้น
 4. นำผ้าชิ้นแรกมาวาง แล้วนำยางยืดมาเย็บติดขอบผ้าทั้งซ้ายขวา ทำเป็นห่วงคล้อง
 5. นำผ้าชิ้นที่สองมาวางทับบนชิ้นแรก โดยหันด้านนอกชนกัน
 6. เย็บรอบผ้าสี่เหลี่ยม กะระยะให้ห่างจากของประมาณ 0.5 ซม.
 7. ระหว่างเย็บให้รอบผืน อย่าลืมเว้นช่องว่างไว้ 1 นิ้วสำหรับกลับตะเข็บ
 8. เย็บเสร็จ ใช้กรรไกรตัดขอบผ้าที่รุ่ยๆ ออก แล้วกลับตะเข็บผ้า
 9. จากนั้นเย็บเก็บงานตรงช่องที่เว้นไว้ 1 นิ้ว เป็นอันเรียบร้อย
 

2. หน้ากากผ้าแบบพับ


ภาพจาก bit.ly/2IRazSN
 
อุปกรณ์
 1. ผ้าเช็ดหน้าผืนค่อนข้างใหญ่         
 2. ยางมัดผม 2 เส้น
 3. ถ้าใครอยากเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้น ก็ให้ใส่ “แผ่นกรองฝุ่นแบบมีประจุ” เสริมเข้าไป
วิธีทำ
 1. พับผ้าทบกัน 3 ครั้งจนเป็นเส้นยาว
 2. แต่ถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการกันฝุ่น สามารถใส่แผ่นกรองฝุ่นที่ตัดพอดีขนาดไว้ตรงกลาง
 3. ใส่ยางรัดผม 2 เส้นเข้าไป กะระยะห่างว่าเกี่ยวหูได้
 4. พับปลายทั้ง 2 ข้างเข้าหากัน สอดปลายข้างหนึ่งไว้ด้านในของอีกข้าง
 5. เอามาสวมหน้า โดยด้านที่ปลายทบกันอยู่ข้างใน
 6. ดึงผ้าที่ทบกันอยู่ด้านในขึ้นคลุมจมูก ดึงด้านนอกคลุมคาง
 7. จัดให้กระชับใบหน้า
 

3. หน้ากากอนามัยจากยกทรงเก่าไม่ใช้แล้ว


ภาพจาก bit.ly/33mn16L
 
อุปกรณ์
 1. ยกทรงที่ไม่ใช้แล้วสภาพดี
 2. อุปกรณ์ตัดเย็บ
 3. ยางยืด
วิธีทำ
 1. ใช้กรรไกแบ่งบราออกเป็น 2 ส่วนเก็บขอบบราให้เรียบร้อย
 2. ตัดสายยางยืดของบราออกทั้ง 2 เส้น
 3. นำยางยืดของบราที่ตัดออกมาเย็บติดกับบราที่แยกเป็นชิ้นส่วน เย็บติดให้เป็นสายสำหรับคล้องที่ใบหน้า (เย็บ 4 จุด)
 

4. หน้ากากอนามัยแบบเปลี่ยนไส้กรองได้


ภาพจาก Youtube : Rin DIY
 
อุปกรณ์ 
 1. ผ้าชิ้นนอกขนาดตามแพทเทิร์น จำนวน 2 ช้ิน
 2. ผ้าซับในขนาด 16 x 14 cm จำนวน 2 ชิ้น
 3. ยางยืด จำนวน 2 เส้น ขนาดตามที่ชอบ
วิธีทำ
 1. วาดแพทเทิร์น ด้วยการตัดกระดาษขนาด 25 ซม x 18.5 ซม.
 2. ตีตารางลงในกระดาษ วัดระยะห่างด้านบน เริ่มจากขอบ 6.5 ซม. ช่องที่ 2 ขนาด 12 ซม. ช่องสุดท้าย 6.5 ซม. ส่วนด้านข้างระยะห่างเริ่มจากขอบบน 6.5 ซม. ช่องที่ 2 ขนาด 6.5 ซมและช่องสุดท้าย 6 ซม. ตีตาราง
 3. ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นแบ่งครึ่งตรงมุมทั้ง 4  ของกระดาษ
 4. ตัดมุมที่ขีดเส้นไว้ออกตามภาพทั้ง 4 มุม จะได้กระดาษเป็นรูป 8 เหลี่ยม
 5. ตัดผ้าชิ้นหลักเท่าแบบ จำนวน 2 ชิ้น
 6. ตัดผ้าซับในขนาด 16 x 24 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
 7. เตรียมยางยืด ตามขนาดของใบหน้าจำนวน 2 เส้น
 8. นำผ้าชิ้นหลักมาวางประกบกับแบบแล้วกลัดเข็มหมุดเอาไว้รอบด้าน  แล้วเย็บตะเข็บด้านข้างทั้ง 4 ระยะตะเข็บประมาณ 0.7 ซม.
 9. กลับผ้าเอาด้านในออกมา แล้วนำไปรีด  จากนั้นให้วัดจากริมผ้าขึ้นไป  6 ซม. แล้วขีดเส้นไว้
 10. วัดจากริมผ้าด้านบนลงมา 6 ซม.แล้วขีดเส้นไว้ 
 11. พับผ้าตามเส้นที่ขีดไว้แล้วกลัดเข็มหมุดติดไว้ แล้วนำไปเย็บตะเข็บ ทั้ง 2 ด้าน แล้วนำไปรีดให้เรรียบ
 12. นำผ้าซับในด้านกว้าง 16 ซม.มาขีดเส้นด้านข้าง 2.5 ซม. ทั้ง 2 ข้าง  แล้วพับด้านข้างมาถึงเส้นที่ขีดไว้แล้วพับทบ กลัดเข็มหมุดเอาไว้
 13. นำมาเย็บตะเข็บทั้ง 2 ชิ้น  จากนั้นพับหาจุดกึ่งกลางแล้วจุดไว้  และวัดจากจุดกึ่งกลางดังกล่าวไปด้านละ 3.5 ซม. รวมเป็น 7 ซม.
 14. นำผ้าทั้งสองชิ้นมาวางประกบกันเอาผ้าด้านถูกไว้ด้านนอก กลัดเข็มหมุดเอาไว้
 15. นำไปเย็บจนถึงจุดที่ขีดไว้ ย้ำตะเข็บให้เรียบร้อย แล้วเว้นช่องตรงกลาง 7 ซม. แล้วเย็บต่อจนสุดชิ้นงาน
 16. นำผ้าซับในวางประกบกับผ้าที่เป็นหน้ากากอนามัย แล้วกลัดเข็มหมุดเอาไว้  โดยวางชิ้นซับในให้กึ่งกลาง ทำเหมือนกันทั้งสองด้าน
 17. นำไปเย็บตะเข็บทั้ง 2 ด้าน แล้วกลับเอาด้านในออกมาไป นำไปรีด และพับด้านข้างเข้ามาให้เป็นมุมและพับทบอีกรอบ โดยทำทั้ง 2 ด้านกลัดเข็มหมุดเอาไว้  และนำไปเย็บด้านข้างทั้ง 2 ด้านอีกครั้ง
 18. นำยางยืดมาร้อยและเย็บติดกับหน้ากากอนามัย โดยทำให้แข็งแรงเพื่อยืดรัดกับใบหูของเราได้
 

5. หน้ากากอนามัยจากผ้าเช็ดหน้า (แบบไม่ต้องเย็บ)


ภาพจาก bit.ly/33nFuzv
 
อุปกรณ์
 1. ผ้าเช็ดหน้า คอตตอน100% 1ผืน (แนะนำขนาด 16-17นิ้ว)
 2. เชือก หรือยางยืด สำหรับคล้องหู
 3. ผ้ากรองแบบมีประจุ (ถ้ามี)
วิธีทำ
 1. พับผ้าเช็ดหน้าซ้ายขวาเข้าหากัน ใช้เตารีดหรือมือรีดให้เรียบและปรับขนาดความกว้างของหน้ากากให้เหมาะสมกับหน้า
 2. พับบนล่างใช้เตารีดหรือมือรีดให้เรียบตามความสะดวก
 3. ปรับขนาดความยาวของผ้าเช็ดหน้าพับให้ปิดจมูกและปากได้พอดี ขั้นตอนนี้ให้ลองนำผ้าเช็ดหน้าพับมาทาบกับจมูกและปากดู หากผ้าเช็ดหน้าหนาไปอาจทำให้หายใจไม่สะดวก ก็เปลี่ยนเป็นใช้ผ้าเช็ดหน้าที่บางลงอีกนิด หรืออาจจะเลือกผ้าเช็ดหน้าที่ทำจากผ้าที่อากาศผ่านได้
 4. สอดสายยางเข้าไปในผ้าเช็ดหน้าตามรูป ปรับสายยางให้เกี่ยวหูได้พอดี ไม่หลวมและไม่แน่นจนอึดอัด
 5. นำไปใช้ได้ทันทีโดยปรับระดับยางยืดไปที่ขอบบนล่างของหน้ากากเพื่อให้กระชับกับใบหน้า
 

6. หน้ากากอนามัยจาก “ผ้าขาวม้า” และ “จีวรพระ”


ภาพจาก bit.ly/2Qij2me
 
อุปกรณ์
 1. ผ้าขาวม้า ลายที่ต้องการ หรือ จีวรพระ (ที่พระอนุญาตแล้ว)
 2. อุปกรณ์ตัดเย็บ
 3. ยางยืดสำหรับติดหน้ากากอนามัย
วิธีทำ
 1. วาดแพทเทิร์นของหน้ากากอนามัยตามแบบ
 2. ตัดผ้าขาวม้าหรือจีวรพระตามแพทเทิร์นของกระดาษ
 3. เย็นจับจีบตรงกลลางให้ผ้ามีความแข็งแรงมากขึ้น
 4. พับด้านข้างเป็นตะเข็บเว้นไว้ให้ร้อยยางยืดเข้าไปได้
 5. ร้อยยางยืดเข้าไปในตะเข็บข้างเย็บปิดให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้
 
ทั้งนี้หน้ากากอนามัยจากผ้าขาวม้า เป็นไอเดีย ของกลุ่มแม่บ้าน ในตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้สาธารณสุขจังหวัดนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวทำมาจากผ้าสาลู จำนวน 3 ชั้น รวมผ้าขาวม้าเป็น 4 ชั้น กำลังการผลิตประมาณ 400 ชิ้น/วัน
 
ส่วนผ้าขาวม้าจากจีวรพระ เป็นไอเดียจาก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้าจีวรสงฆ์ มอบให้กับพระสงฆ์ คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และฝุ่นละออง PM 2.5 โดยช่วงที่ผ่านมาทางโรงเรียนเทศบาล 1 สามารถตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยผ้าจีวรสงฆ์ วันหนึ่งได้มากกว่าวันละ 200 ชิ้น
 
พิเศษ! หน้ากากอนามัยจาก “กระดาษชำระ”


ภาพจาก bit.ly/38ThdT2

ในประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยจากการคุกคามของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ผู้ใช้ทวิตเตอร์ต่างแชร์ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมตำรวจญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2020 ที่เผยวิธีการทำหน้ากากอนามัยจากกระดาษชำระสำหรับงานครัว โดยเนื้อนี้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2017 บนบัญชีทวิตเตอร์ของกรมตำรวจญี่ปุ่น แผนกรับมือภัยพิบัติ 
 
วิธีทำง่าย ๆ เพียงนำกระดาษชำระสำหรับงานครัวมาพับกระดาษทบสลับไปมา (คล้ายวิธีการพับพัดกระดาษ) จากนั้น ใช้ที่เย็บกระดาษหนีบหนังยางกับปลายกระดาษทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันก็เป็นอันเสร็จสิ้น โดยผู้ใช้งานสามารถปรับตำแหน่งของที่เย็บกระดาษและความกว้างกระดาษชำระได้เองตามความเหมาะสม
 
ปัจจุบัน “หน้ากากอนามัย” กลายเป็นอีกไอเท็มติดตัวที่ออกจากบ้านเราต้องมีไว้ใช้เพื่อความปลอดภัย สบายใจ ในภาวะที่ไวรัสแพร่ระบาด เราควรให้ความสนใจสุขภาพตัวเอง นอกจากสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ยังต้อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ และพยายามหลีกเลี่ยงที่ชุมนุมชนหรือคนเยอะ  จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน

ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter