บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
1.3K
1 นาที
10 เมษายน 2563
40 ปีก่อน เกาหลีกับไทยยังส่งคนไปทำงานซาอุฯ เหมือนกัน
 
ภาพจาก bit.ly/2xmkygX

ท่านทราบหรือไม่เกาหลีใต้กับไทยเคยพัฒนาประเทศอยู่ในระนาบเดียวกันคือ “ประเทศกำลังพัฒนา” โดยคนจนทั้งสองประเทศเคยไปทำงานขายแรงงานที่ซาอุดิอาระเบียเหมือนกัน
 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าเมื่อ 40 ปีก่อน เกาหลีก็มีฐานะพอๆ กับไทย แต่เดี๋ยวนี้รวยกว่า 4.5 เท่า ทั้งนี้มีประจักษ์หลักฐานหนึ่งจากภาพยนตร์ชื่อดังของเกาหลีเรื่องหนึ่งคือ A Taxi Driver (https://bit.ly/2UMAUrY) ที่เปิดฉายเมื่อปี 2550

ภาพจาก bit.ly/2xmkygX
 
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังแสดงถึงการต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนต่อการปราบปรามของเผด็จการทรราชเกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคม 2523 ตัวเอกของเรื่องเป็นคนขับแท็กซี่ เคยไปขายแรงงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อราวปี 2522 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ไทยก็ไปขายแรงงานเช่นกัน (https://bit.ly/3bXnJKz หน้า 27) จนเคยมีเพียง “น้ำตาเมียซาอุ” (https://bit.ly/2y0LeUf) เมื่อปี 2529 และต่อมาเราก็มีกรณีชื่อดัง “เพชรซาอุฯ” ที่นายเกรียงไกร เตชะโม่ง ไปทำงานซาอุฯ แล้วไปขโมยเพชรมา (https://bbc.in/34jvdVL)
 
นี่แสดงชัดว่าเกาหลีกับไทยในช่วงนั้น ก็พอๆ กัน ชาวบ้านยากจนก็ยังไปขายแรงงานที่ซาอุฯ แต่เดี๋ยวนี้เกาหลีไปไกลกว่าไทยมาก รายได้ประชาชาติต่อหัวสูงกว่าไทย 4.5 เท่า (https://bit.ly/3aUGlLa) ยิ่ง 6 ปีหลังมานี้ (หลังรัฐประหาร 2557) ปรากฏว่าเศรษฐกิจยิ่งถดถอย น่าสงสารประเทศไทย  พอมาถึงช่วงโรคระบาด ยิ่งจะทำให้ประเทศไทยตกต่ำลงไปอีก
 
โปรดดู post นี้: https://bit.ly/3a4BBS8
 
ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

ที่มา : https://bit.ly/2VfvuEY