บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
1.0K
1 นาที
30 เมษายน 2563
ตรวจ ISO ผ่านระบบ Zoom


ภาพจาก bit.ly/2zDqT8o
 
การตรวจระบบ ISO 9001-2015 ของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ผ่านระบบ Zoom โดยในครั้งนี้เป็นในฝ่ายฝึกอบรม และฝ่ายวิจัย  ในช่วงเช้ามีการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลฯ กับคณะผู้ตรวจ ISO ผ่านระบบ Zoom ด้วย โดยเป็นการตรวจผ่านระบบนี้เป็นครั้งแรกเพราะมีปัญหาไวรัสโควิด-19 แต่ปกติเพื่อนร่วมงานราว 40% ทำงานจากบ้าน (Work from Home)
 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลฯ แจ้งว่าศูนย์ข้อมูลฯ ของเราได้รับการตรวจผ่านเพื่อรับใบรับรอง ISO 9001-2015 แล้วโดยมีอายุตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2564 การรับรองของศูนย์ข้อมูลฯ ของเรา ได้รับในฐานะ "บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์: การประเมินค่าทรัพย์สิน บริการด้านการสำรวจวิจัยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และบริการด้านการอบรม"
 
ISO9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กรวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ได้มีการกำหนดกลุ่มของข้อกำหนดที่ซึ่งหากมีการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล จะทำให้ ลูกค้าขององค์กรนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่ซึ่งสอดคล้องต่อความต้องการและคาดหวัง รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง. . .เป็นการสร้างโอกาสทางการค้า สำหรับตลาดใหม่และสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้ (https://bit.ly/2HsBkM3)
 
ศูนย์ข้อมูลฯ ของเราได้รับ ISO 9000 มาตั้งแต่ปี 2545 โดยถือเป็นองค์กรแห่งแรกที่ได้รับทางด้านนี้ และได้รับการปรับเป็นรุ่นใหม่ ๆ มาโดยตลอดเพื่อพัฒนาองค์กรของเราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเอง และสำหรับ ISO 9001:2015 ศูนย์ข้อมูลฯ ของเราก็ได้รับเป็นแห่งแรกทางด้านนี้เช่นกัน


 
ที่มา : https://bit.ly/3f5NsTC