บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
977
1 นาที
17 มิถุนายน 2563
ไทยแย่ ได้แค่อันดับที่ 47 ประเทศที่ปลอดภัยจากโควิด


ภาพจาก thairath
 
มีข่าวจากทางราชการออกมาเป็นระยะๆ ว่าไทยประสบความสำเร็จมากมายอย่างนั้นอย่างนี้ในการจัดการกับโควิด-19 แต่แท้จริงแล้ว ไทยถูกประเมินว่าเป็นประเทศอันดับที่ 47 จาก 100 ประเทศที่ปลอดภัยจากโควิด
 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ใน Forbes มีรายงานว่า “The 100 Safest Countries In The World For COVID-19” ประเทศที่ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 มากที่สุด 100 ประเทศ ปรากฏว่าไทยอยู่อันดับที่ 47 สำหรับประเทศที่น่าสนใจอื่นๆ มีดังนี้:


ข้อมูลจาก bit.ly/3hF1ZHg
 
สิงคโปร์ติดอันดับที่ 4: แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่าไทยมหาศาล แต่ผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดคือคนงานต่างประเทศในแคมป์คนงานนั่นเอง
 
จีนติดอันดับที่ 7 แม้จีนเป็นแห่งเริ่มต้นของเชื้อไวรัสตัวนี้ก็ตาม แต่ด้วยการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที จีนจึงกลายเป็นประเทศที่ปลอดภัยอันดับต้นๆ นี้
 
เวียดนามติดอันดับที่ 20 เพราะเวียดนามมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่าประเทศไทยเป็นอันมาก มาตรการต่างๆ ดำเนินการอย่างเข้มงวด แต่คลายล็อกดาวน์ก่อนไทยมานานแล้ว
 
มาเลเซียติดอันดับที่ 30 ทั้งที่มาเลเซียติดเชื้อมากกว่าไทยถึง 1 เท่าตัว จากการชุมนุมทางศาสนาเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2563 ที่มีผู้แสวงบุญมาจากทั่วโลก จึงทำให้ติดเชื้อกันมาก  แต่ก็จัดการได้ “อยู่หมัด”


ภาพจาก Bangkok Post
 
อนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขนี้ คือ Global Health Security Index (GHS) แต่ชุดข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือเพียงใด ก็พิจารณาโดยเอาตัวเลข GHS Index นี้มาดูความสัมพันธ์เชิงตัวแปรด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ทีละตัวแปรกับข้อมูลการติดเชื้อโควิด-19  มาเทียบกันดู ผลการวิเคราะห์พบว่า แทบไม่มีความสัมพันธ์เชิงตัวแปรกัเลยระหว่าง GHS Index กับตัวเลขเรื่องโควิด-19 แสดงให้เห็นว่า คะแนนที่ได้สูงๆ ของ GHS Index นั้น ไม่ได้รับประกันอะไรได้เลยว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อโควิด-19  หรืออีกนัยหนึ่งดัชนี GHS Index นี้คงไม่ได้จัดทำขึ้นอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง
 
ตัวเลขที่ชี้ถึงสถานะของการสาธารณสุขไทยก็คือ ข้อมูลเตียงในโรงพยาบาลนั่นเอง ประเทศไทยมีเพียง 1.9 เตียงต่อประชากร 1,000 คน ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีจำนวนเตียงคนไข้มากกว่าไทยมาก เช่น ญี่ปุ่น 13.21เตียงต่อประชากร 1,000 คน  รองลงมาได้แก่เกาหลีใต้ รัสเซีย เยอรมนีและออสเตรียที่มีจำนวนเตียง 11.59,  8.81, 8.23 และ 7.58 เตียงตามลำดับ
 
นี่จึงเป็นหลักฐานอีกอันหนึ่งที่เราไม่ควร “มโน” ว่าเราเจ๋งสุดในการจัดการกับไวรัสตัวนี้ สาธารณสุขไทยยังต้องปรับปรุงอีกมาก ควรดึงงบไม่จำเป็นเช่นซื้ออาวุธมาเพิ่มจำนวนเตียงคนไข้มากกว่า
 
ที่มา : https://bit.ly/2XZOkCw