บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
719
4 นาที
22 กุมภาพันธ์ 2564
รวม 15 ธุรกิจต่างจังหวัด! รายได้ดีเว่อร์!


 
การแพร่ระบาดของ COVID 19 ทำให้คนตกงานกันเยอะ หลายคนกลับไปอยู่ต่างจังหวัด ตามภูมิลำเนาเดิม และอาจเป็นจุดเปลี่ยนในการสร้างอาชีพที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันคำว่าต่างจังหวัดไม่ได้หมายถึงพื้นที่ล้าสมัย แต่ต่างจังหวัดในสมัยนี้มีกำลังซื้อมากขึ้น มีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น www.ThaiFranChiseCenter.com ขอแนะนำ 15 ธุรกิจที่เราเชื่อว่าถ้าทำในต่างจังหวัดสร้างรายได้ดีแน่นอน
 
1. รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร


ภาพจาก freepik
 
ในต่างจังหวัดอาชีพหลักส่วนใหญ่คือเกษตรกรรม ตั้งแต่ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกยางพารา แม้กระทั่งการปลูกพืชผักและผลไม้ต่างๆ  ซึ่งการเป็นผู้รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร เราก็ต้องรู้ก่อนว่าในพื้นที่เรามีผลิตผลอะไรมากที่สุด และซื้อมาแล้วจะจำหน่ายไปที่ไหนต่อ เราต้องมีแหล่งต้นทางปลายทาง เพื่อการรับซื้อและระบายสินค้าจะได้มีประสิทธิภาพ มีอีกหนึ่งรูปแบบคือการเป็นพ่อค้าคนกลางรายย่อย รับซื้อจากสวนแล้วไปขายต่อให้กับ ผู้รับซื้อรายใหญ่ รายได้คือส่วนต่างของราคาที่มาจากการซื้อขาย การจะเริ่มต้นทำอาชีพนี้ได้ก็ต้องมีแหล่งเกษตรกร และแหล่งรับซื้อที่ดี หากสามารถทำได้รายได้ดียิ่งกว่าอยู่ทำงานประจำในเมืองหลวงแน่
 
2. เกษตรกร
 
สิ่งแรกของคนกลับไปต่างจังหวัดคือ “เป็นเกษตรกร”  โดยเฉพาะคนมีพื้นที่ของตัวเอง จะได้เปรียบมาก ข้อได้เปรียบของการทำเกษตรในต่างจังหวัดคือ ปัจจัยในการผลิตมีมากกว่าทั้งร้านปุ๋ยยา เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์ หาได้ง่ายกว่าในกรุงเทพฯ ก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าจะเลือกทำเกษตรแบบไหน เช่น ปลูกข้าว ยางพารา สวนปาล์ม ข้าวโพด มะม่วง มะขาม มะนาว ทุเรียน ปลูกผัก ฯลฯ เราอาจจะต้องไปแบบมีความรู้ นั่นคือ ศึกษารูปแบบของการทำการเกษตร ที่จะช่วยให้ได้ปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น ภายใต้ต้นทุนที่ต่ำลง พูดง่ายๆ คือ การเกษตรสมัยใหม่ หรือการเกษตรยุค 4.0 ซึ่งที่นิยมและเริ่มเห็นในต่างจังหวัดมากขึ้น นั่นคือ "การเกษตรอินทรีย์" และถ้าเราเคยมีประสบการณ์ทำงานในกรุงเทพฯมาก่อน อาจจะได้เปรียบเรื่องการติดต่อค้าขาย มีพันธมิตรที่รู้จัก เพิ่มโอกาสในการค้าขายได้มากขึ้น
 
3. โฮมสเตย์


ภาพจาก bit.ly/2NQgyNn
 
การท่องเที่ยวคือหัวใจในการสร้างรายได้ของประเทศ หลายจังหวัดที่เรียกว่าเมืองรอง อย่างร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ชัยนาท  สิงห์บุรี ลพบุรี อุทัยธานี ฯลฯ ตามจังหวัดเหล่านี้คนอาจไม่ค่อยพูดถึง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความน่าสนใจ หากใครมีพื้นที่ มีบ้านอยู่ในจังหวัดเหล่านี้และยิ่งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแนะนำว่า “เปิดโฮมสเตย์” คือแนวทางการสร้างรายได้ที่ดี แม้กระทั่งภาครัฐเองโดยการประชุมคณะรัฐมนตรี ยังมีมติเห็นชอบมาตรการ ภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้น

โดยราคาการลงทุนของโฮมสเตย์ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเอง อาจจะเปลี่ยนห้องพักที่บ้านให้กับแขกมาพัก หรืออาจลงทุนสร้างห้องพักขึ้นมาใหม่สัก 1-2 ห้อง เก็บราคาไม่แพงคืนละ 500-1,000 พร้อมมีกิจกรรมและอาหารให้ตามสมควร หากทดลองทำแล้วดีอาจขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นได้
 
4. ร้านจำหน่ายปุ๋ย ยา อุปกรณ์การเกษตร


ภาพจาก bit.ly/3sgxKuB
 
ร้านปุ๋ยยา หรืออุปกรณ์การเกษตรในต่างจังหวัดใช่ว่าจะไม่มีคู่แข่ง ในทางตรงกันข้าม คู่แข่งมีมากซะด้วย ดังนั้นแม้จะเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับการสร้างรายได้แต่ก็ควรศึกษาทำเลก่อนในละแวกใกล้เคียงมีร้านปุ๋ยยาอยู่มากน้อยแค่ไหน มีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะเปิด และหากคิดจะเปิดจริง ๆ ต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องโดยใบอนุญาตที่ต้องมีคือ ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ , ใบอนุญาตขายปุ๋ยเคมี , ใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ,ใบฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายได้ของร้านขึ้นอยู่กับแหล่งสินค้าว่าจะมีต้นทุนแค่ไหนและเรามีลูกค้าประจำมากน้อยอย่างไร
 
5. โรงงานขนมจีน


ภาพจาก bit.ly/3aGER9B
 
อาจเป็นธุรกิจที่หลายคนไม่ได้นึกถึงแต่วิถีชีวิตของคนต่างจังหวัด นิยมรับประทานขนมจีนมาก บางคนไปรับขนมจีนจากในเมืองมาขายในตลาดต่างจังหวัด แต่หากจะดีกว่าถ้ามีโรงงานขนมจีนในพื้นที่ของตัวเอง ยิ่งหากเราเปิดเป็นรายแรกๆของจังหวัดยิ่งขายดีมาก แม้จะเริ่มต้นใช้เงินทุนมากในช่วงแรก สิ่งสำคัญคือคุณภาพในการผลิต และเราควรมีความรู้ในการทำ “เส้นขนมจีน” ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถศึกษาจากผู้รู้หรือคนที่มีประสบการณ์ หรือหากใครมีแผนจะกลับไปต่างจังหวัด ขอแนะนำว่าให้ลองไปศึกษาดูงานการทำโรงงานขนมจีนของคนอื่นก่อน เพื่อที่กลับไปทำเป็นของตัวเองในต่างจังหวัดจะได้เริ่มต้นอย่างมีคุณภาพ
 
6. เซลล์ขายสินค้า
 
การสมัครเป็นเซลล์แล้วรับผิดชอบพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งมีสินค้าให้เลือกขายแบบตรงกลุ่มหลายอย่าง เช่น เซลล์ขายปุ๋ยยา เซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เซลล์ขายอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ  การเป็นเซลล์สิ่งที่ได้รับคือคอมมิชชั่น ซึ่งต่างจังหวัดจะปิดการขายได้ง่ายกว่า เพราะคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่รับฟังข้อมูลจากเซลล์มากกว่า จะด้วยวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่อาจไม่ได้ยึดติดกับโทรศัพท์มากเหมือนคนกรุงเทพฯ  โดยเฉพาะตามหมู่บ้านต่างๆ ที่เซลล์ต่างนิยมเข้าไปหาลูกค้า ซึ่งก็จะได้การต้อนรับอย่างดี มีโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น
 
7. ร้านขนมจีนบุฟเฟ่ต์


ภาพจาก bit.ly/3pLzpXb
 
จุดสังเกตที่น่าสนใจคือตลาดนัดในกรุงเทพส่วนใหญ่ร้านขนมจีนจะมีคนสนใจจำนวนมาก ลูกค้าส่วนใหญ่คือกลุ่มคนต่างจังหวัด  และนี่คือไอเดียว่าถ้าเรากลับไปต่างจังหวัด การเปิดร้านขนมจีนบุฟเฟ่ต์ก็น่าจะขายดีไม่แพ้กันเพียงแต่ราคาอาจจะปรับลงมาหน่อยให้เหมาะกับกำลังซื้อของคนแถวนั้น ลองวิเคราะห์และทำการบ้านดูว่า หมู่บ้านเรามีคนทำหรือยัง และกำลังซื้อดีไหม เพราะว่าขนมจีน 1กิโลกรัม 20 กว่าบาท ทานได้ทั้งครอบครัว แต่การมาทานที่ร้านเงินจำนวนนี้อาจจะได้แค่ 1 จาน อิ่มแค่คนเดียว
 
ดังนั้น อาจจะเหมาะกับพื้นที่ ที่มีความเป็นในเมืองสักเล็กน้อย หรือไม่ก็หาแหล่งย่านทำงานหรือย่านการศึกษาและยิ่งใช้พื้นที่บ้านของเราเองก็จะประหยัดค่าเช่าไปได้มากทีเดียว ที่สำคัญลงทุนไม่มากเหมือนกับโรงขนมจีน และถ้ามันเวิร์คก็อาจจะต่อยอดเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์อื่นๆ ต่อไปได้อีก
 
8. เงินกู้ ขายฝาก ไฟเเนนซ์รถ
 
คนต่างจังหวัดเองก็มีเรื่องที่ต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วนเหมือนกัน เช่น ต้องการเงินไว้ซื้ออุปกรณ์การเกษตร ต้องการเงินไว้ลงทุนเพาะปลูก ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคยกับการเข้าไปขอกู้จากธนาคาร  ที่เห็นได้คือใช้เงินกู้จากบุคคลอื่น หรือใช้วิธีนำรถเข้าไฟแนนท์ สิ่งนี้จึงเป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจ  ซึ่งผู้ต้องการลงทุนต้องศึกษากฏระเบียบของการทำธุรกิจด้านการเงินเหล่านี้ให้ดีเพราะมีข้อกฏหมายที่ละเอียดอ่อนอยู่พอสมควร
 
9. แฟรนไชส์ ร้านสะดวกซัก


ภาพจาก bit.ly/3dEdjUf
 
สังคมต่างจังหวัดในยุคนี้มีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ๆ  เพราะคนที่เคยทำงานในกรุงเทพเมื่อกลับภูมิลำเนาก็ดึงเอาวิถีชีวิตในเมืองหลวงไปใช้ในบ้านเกิดด้วย กลายเป็นเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดในบางเรื่องเช่น การซักผ้าที่อดีตเคยซักกันเอง แต่ทุกวันนี้ “ร้านสะดวกซัก” มีบทบาทน่าสนใจมากขึ้น การลงทุนในปัจจุบันก็มีรูปแบบแฟรนไชส์ให้เลือกมากมาย ราคาการลงทุนก็แตกต่างกันไปตามแต่แพคเกจ
 
เคล็ดลับในการลงทุนให้สำเร็จคือ มีพื้นที่อย่างอาคารพาณิชย์สัก 1 ห้อง มีพื้นที่ให้นั่งรอ มีไวไฟให้ใช้ฟรีๆ มีบริการอบผ้า ถือธนบัตรมาไม่ต้องขอแลกเจ้าของให้วุ่นวาย เพราะจะมีตู้ให้แลกเหรียญ น้ำยาซักผ้าไม่ต้องมีเป็นซองๆ ขาย เรียกว่าครบจบในที่เดียว ซักเสร็จ อบต่อใช้เวลารวมราว 1 ชม. ลูกค้าจขะได้ได้ผ้ากลับบ้าน แต่ข้อนี้อาจจะลงทุนมากสักหน่อย ราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่ประมาณ 1.3-3.2 ล้านขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแบรนด์ แต่ถ้าใครทุนพร้อม สถานที่พร้อม นับว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียว
 
10. ร้านเสริมสวย


ภาพจาก bit.ly/3shmiio
 
สำหรับคุณผู้หญิง "เสริมสวย" ไม่มีวันตาย สำคัญคือเราต้องมีฝีมือ ใครยังไม่ชำนาญแนะนำให้ไปเรียนทฤษฎี เอาหลักการมาก่อน จากนั้นก็ค่อยๆ ฝึกและพัฒนาฝีมือ ที่สำคัญคือ ต้องมีใจรักจริงๆ เป็นงานบริการ และใช้แรงเราทำ 100%

หากใครสนใจ หาที่เรียนได้ตามสถานที่เอกชนต่างๆ หรือหากเป็นของภาครัฐ จะมีโรงเรียนฝึกอาชีพ เมื่อมั่นใจแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องการลงทุน ทำเล ซึ่งในเบื้องต้นอาจต้องใช้เงินทุนในการซื้ออุปกรณ์สำคัญต่างๆ และการเลือกทำเลก็ควรเน้นให้อยู่ในเขตเมืองเป็นหลักเพราะจะทำการตลาดได้ง่ายกว่า รวมถึงเรายังสามารถรับงานแต่งหน้าทำผมนอกสถานที่ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 
 
11. ร้านขายและซ่อมมอเตอร์ไซด์


ภาพจาก bit.ly/2NRKmt1
 
ยานพาหนะหลักๆในต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะใช้มอเตอร์ไซด์เพราะมีความคล่องตัวมากกว่า แทบทุกบ้านในต่างจังหวัดต้องมีมอเตอร์ไซด์ ดังนั้นการเปิดร้านขายและซ่อมมอเตอร์ไซด์จึงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งอาจไม่มากเท่ากับการเปิดในกรุงเทพฯ และโอกาสที่จะขายได้ก็มีมากกว่า สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ความต้องการของคนในพื้นที่ว่านิยมรถแบบไหน รุ่นไหน ราคาประมาณไหน เพื่อจะได้จัดหาสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งการเปิดร้านขายมอเตอร์ไซด์แม้จะใช้เงินทุนค่อนข้างมาก แต่มองแล้วก็คุ้มค่าในระยะยาว
 
12. รับเหมาก่อสร้าง


ภาพจาก bit.ly/3qJtG5B
 
การรับเหมาในต่างจังหวัดกับการรับเหมาในกรุงเทพ แตกต่างกันเล็กน้อย งานก่อสร้างตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่ไม่ใช่งานรใหญ่เน้นที่การปลูกบ้าน รื้อบ้าน ต่อเติมบ้าน อาจจะเป็นงานเล็กๆน้อย ๆ แต่คนต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็นิยมใช้บริการของช่างรับเหมาในการปลูกสร้างสิ่งต่างๆ ค่าแรงของการรับเหมาต่างจังหวัดอาจไม่แพงเท่าในกรุงเทพ แต่ก็ถือว่ามีงานเข้ามาบ่อยๆ และมีคู่แข่งไม่มากนัก ส่วนใหญ่ลูกค้าถ้าเคยใช้บริการช่างคนไหนก็จะยึดติดอยู่กับช่างนั้นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
 
13. เช่าเครื่องเสียง


ภาพจาก bit.ly/3siOxNM
 
จุดเด่นของคนต่างจังหวัดคือมักมีการจัดงานเลี้ยงบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นงานทำบุญบ้าน งานบวช งานแต่ง โกนผมไฟ หรือแม้แต่พิธีตามท้องถิ่นต่างๆ และการจัดงานทุกครั้งเนื่องจากส่วนใหญ่มีพื้นที่ในการจัดงานมากกว่าในกรุงเทพ เรื่องแสงสีเสียงส่วนใหญ่จัดเต็มและคนต่างจังหวัดจะชอบมากกับแสงสีเสียง เหล่านี้ เป็นโอกาสของคนเปิดร้านเช่าเครื่องเสียงให้ลูกค้ามีทางเลือกในการจัดหา หรือจะเพิ่มความครบวงจรด้วยการมีนักร้อง รับตั้งเวที และรับจัดงานนอกสถานที่ ซึ่งในแต่ละปีมีงานเข้ามาไม่เว้นแต่ละเดือนแน่
 
14. รถแห่


ภาพจาก bit.ly/3qIUmUe
 
เป็นอีกธุรกิจที่เติบโตในต่างจังหวัดปัจจุบันเกิด ธุรกิจรถแห่ หน้าใหม่ขึ้นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงเลือกตั้ง 2562 ที่ผ่านมา กิจการของรถแห่ก็ดูจะได้รับความสนใจมีการจ้างรถแห่ในแต่ละพื้นที่เพื่อหาเสียง ซึ่งที่จริงรถแห่ก็ยังเป็นที่นิยมในเทศกาลอื่นๆ เช่นหน้างานบวช หรือการที่รถแห่เองมีการจัดคอร์นเสิร์ตแล้วเปิดขายบัตรให้ลูกค้าเข้ามาชมการแสดง ก็เป็นอีกรูปแบบที่พบเห็นได้ตามต่างจังหวัด ซึ่งบางทีรถแห่เหล่านี้ก็ขยายพื้นที่เข้ามาเติบโตในกรุงเทพฯและตามเมืองใหญ่ๆด้วย
 
15. ขายประกัน


ภาพจาก freepik
 
คนต่างจังหวัด มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบพี่ ป้า น้า อา ดังนั้น การที่เราจะเอาใจใส่ ถามไถ่ เยี่ยมเยียน ย่อมสะดวกกว่าการที่เราอยู่ห่างไกล แถมเราเป็นคนในหมู่บ้าน คนที่ซื้อก็รู้จักว่าเราเป็นลูกใคร หลานใคร ก็ง่ายที่จะเชื่อใจไว้ใจให้เราได้มีโอกาสดูแล และเขาก็จะบอกต่อญาติสู่ญาติการที่คนไม่ค่อยซื้อประกันเพราะกลัวโดนหลอก แถมมีประสบการณ์ที่ไม่ดี นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่ทำดี ทำงานได้ยาก หากเราจะเป็นผู้ที่ไปเปิดโอกาสดีๆ ให้ความคุ้มครองกับคนต่างจังหวัด ด้วยความมุ่งมั่นในอาชีพนี้จริงๆ ก็เป็นอาชีพที่น่าใจ โอกาสในการสร้างรายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
 
เคล็ดลับในการหาธุรกิจเมื่อเรากลับไปอยู่ต่างจังหวัดสิ่งแรกที่ต้องมองคือ “ปัญหา” ว่าในหมู่บ้าน หรือบ้านเกิดของเรายังขาดอะไร และต้องการอะไร จากนั้นค่อยๆเริ่มลงทุนและขยายกิจการไปเรื่อยๆ อย่าลื่มเรื่องการตลาด การบริหารจัดการ ถ้าเคยมีประสบการณ์ทำงานในกรุงเทพมาก่อนไม่น่าจะใช่เรื่องยาก
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document/index.php
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 
 
ขอบคุณข้อมูล https://bit.ly/3k1XBTY