บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
3.6K
2 นาที
5 พฤษภาคม 2564
SOAR ในธุรกิจแฟรนไชส์


 
SOAR Analysis เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ทดแทน SWOT Analysis ด้วยการวิเคราะห์จาก Strength (จุดแข็ง) Opportunity (โอกาส) Aspiration (เป้าหมาย) และ Result (ผลลัพธ์) ซึ่งมีความแตกต่างจาก SWOT Analysis ที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นขององค์กรจากปัจจัยภายในและภายนอก
 
แต่ไม่อาจระบุเป้าหมายหรือแนวทางในการดำเนินงานได้ ในขณะที่ SOAR Analysis ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างให้ผู้วิเคราะห์ หรือนักกลยุทธ์มองเห็นถึงภาพสุดท้าย หรือผลลัพธ์ของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอ SOAR Analysis ในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นแนวทางให้ผู้สนใจอยากขายแฟรนไชส์ และผู้สนใจอยากลงทุนแฟรนไชส์ครับ

Strength (จุดแข็ง)

 
การวิเคราะห์หาจุดเด่นที่ทำได้ดีหรือปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความแตกต่างและสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบองค์กร สินค้าและบริการ หรือการทำงานของทีมงาน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงกว่าคู่แข่ง เงินทุนจำนวนมากสำหรับการลงทุนและขยายกิจการ สถานที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และย่านผู้คนผ่านจำนวนมาก เป็นต้น
 
#จุดแข็งของธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น ขยายสาขาได้รวดเร็ว ทางลัดในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงต่ำ มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน แบรนด์มีชื่อเสียง สินค้าและบริการเป็นที่ต้องการของตลาด ขอสินเชื่อจากธนาคารได้ง่าย ฯลฯ  
 
Opportunity (โอกาส)


 
โอกาสทางธุรกิจคือสิ่งที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงาน การสร้างรายได้และการทำกำไรเพิ่มขึ้น หรือประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น โดยเป็นปัจจัยจากภายนอกที่เกิดขึ้นเอง และมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งโดยส่วนมากไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไป แต่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น เทรนด์ของผู้บริโภค นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นต้น
 
#โอกาสของธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์มีการเติบโตต่อเนื่อง สร้างมูลค่าทางการตลาด 3 แสนล้านบาทต่อปี โดย รัฐบาลและภาคเอกชนให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายตลาดไปต่างประเทศ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสร้างอาชีพด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ให้คนตกงาน คนว่างงาน และคนอยากมีรายได้เพิ่ม 

Aspiration (เป้าหมาย)


 
เปรียบเสมือนการวางเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการ หรือเป็นสิ่งที่องค์กรนั้นจำเป็นต้องให้สำเร็จ สำหรับเตรียมพร้อมวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปอยู่เสมอ เช่น วางเป้าหมายขยายสาขาเพิ่ม 100 สาขา จากปัจจุบัน 80 สาขา ในปี 2564 
 
เป้าหมายของธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น การขยายแฟรนไชส์ออกไปต่างประเทศ การเพิ่มจำนวนสาขาแฟรนไชส์ในแต่ละปี การสร้างรายได้และยอดขายเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างมาตรฐานคุณภาพในระบบแฟรนไชส์ เป็นต้น
 
Result (ผลลัพธ์)


 
เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากเป้าหมายขององค์กร เพื่อใช้ในการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่วัดเป็นตัวเลขหรือจับต้องได้ เช่น ระยะเวลาของการดำเนินงาน จำนวน Project หรือ Initiatives ที่ต้องทำให้สำเร็จต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก เป็นต้น ซึ่งบางครั้งก็เป็นเหมือนกับการตรวจสอบอีกครั้งว่า เป้าหมายองค์กรที่ตั้งไว้ สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่
 
#ผลลัพธ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น การตั้งเป้ายอดขาย100 ล้านบาทต่อปี จากเดิมที่ปีละ 80 ล้านบาท หรือ การขยายสาขาให้ได้ 50 สาขาต่อปี โดยวางเป้าหมายทำเลที่ตั้งนอกห้างสรรพสินค้า และปั้มน้ำมัน  
 
ทั้งหมดเป็น SOAR analysis ของธุรกิจแฟรนไชส์ โดยธุรกิจแฟรนไชส์ยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่จะเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้คนตกงานคนว่างงาน และคนอยากมีรายได้เพิ่ม ที่สำคัญยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการสร้างงานและผลักดันแฟรนไชส์ขยายตลาดไปต่างประเทศ    
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 

 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://www.thaifranchisecenter.com/document

รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 
เชื่อหรือไม่ว่า ยุคนี้ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหน ซ้ายหรือขวา ก็เห็นแต่ร้านแฟรนไชส์เปิดเต็มไปหมด โดยเฉพาะแฟรนไชส์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ค้าปลีก รวมถึงแฟรนไชส์การให้บริการ ตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงกระแสฮิตว่า “ธุรกิจแฟรนไชส์” กำลังเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยม ของผู..
24months ago   6,757  11 นาที
TOWS Matrix เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้จากต่อยอดกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในขององค์กรที่ได้มาจากการ SWOT Analysis แล้วมาทำการจับคู่เข้าด้วยกันเพื่อใช้หาความสัมพันธ์กัน เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับสถานการณ์ โดย TOWS Matrix ถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์ชาวอเมริกัน Heinz Wei..
24months ago   8,568  3 นาที
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)