บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
878
2 นาที
6 กรกฎาคม 2564
เจ้าของธุรกิจต้องรู้! สัญญาเช่าและขั้นตอนการเปิดร้านในศูนย์การค้า
 

เจ้าของธุรกิจทั้งแฟรนไชส์และทั่วไปที่อยากเปิดร้านในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า แต่ไม่รู้ขั้นตอนการเปิดร้านรวมถึงไม่รู้ว่าสัญญาเช่าจะยาวกี่ปี ค่าเช่าแพงหรือไม่ วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบครับ
 
การเปิดร้านในศูนย์การค้ามีผู้ให้เช่าและผู้เช่าทั้งเป็นบุคคลและนิติบุคคล ระยะเวลาสัญญามีระยะสั้น คือ รายวัน, รายเดือน ส่วนระยะยาว  คือ รายปี, 1 -3 ปี สัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นรายวันส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าพื้นที่โปรโมชั่น พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม, งานออกบูธ, งานขายสินค้าระยะเวลา 3 – 15 วัน ส่วนการเช่าพื้นเปิดร้านค้าขั้นต่ำ 1 เดือน หรือ 3 – 6 เดือน และ กรณีระยะยาวจะเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี และสามารถตกลงในการต่อสัญญาได้อีกครั้งละปี หรือ 3 ปี แล้วแต่จะตกลง

 
สำหรับพื้นที่เช่าเปิดร้านค้า ทางศูนย์การค้าจะคำนวณพื้นที่เช่า กว้าง x ยาว มีหน่วยเป็นเมตร พื้นที่เช่ารวมคิดเป็นตารางเมตร ส่วนค่าเช่าจะคิดเป็นการเช่าเหมาทั้งห้องต่อเดือน หรือต่อตารางเมตรต่อเดือน เช่น ราคาค่าเช่าเหมาต่อร้านค้าเดือนละ 10,000 บาท หรือ กรณีค่าเช่าตารางเมตรละ 500 บาทต่อตารางเมตร พื้นที่เช่าร้านค้าขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 5 เมตรคิดเป็น 6 x 5 = 30 ตารางเมตร ราคาค่าเช่าเดือนละ 30 x 500 = 15,000 บาท
 
ค่าบริการกรณีพื้นที่เช่า ศูนย์การค้าบางแห่งจะคำนวณแบบค่าเช่ารวมค่าบริการ แต่ส่วนใหญ่จะมีการคิดค่าบริการที่ประกอบด้วยค่าบริการไอเย็นและค่าบริการส่วนกลาง เช่น
  • ค่าบริการตารางเมตรละ 200 บาท ต่อเดือน จากพื้นที่ร้านค้า
  • 30 ตารางเมตร จะคิดเป็น ค่าบริการ เดือนละ 200 x 30 = 6,000 บาท
  • พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 420 บาท ดังนั้น ราคาค่าเช่า รวมค่าบริการ เดือนละ 15,000 + 6,000 + 420 = 21,420 บาท
  • ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ตามที่แต่ละศูนย์การค้ากำหนดโดยเรียกเก็บพร้อมค่าเช่า เป็นหน่วยต่อบาทต่อเดือน ตามการใช้จริง
  • เงินประกันสัญญา จะมีการวางเงินประกันสัญญา 2-6 เดือน ตามระยะเวลาการเช่าและนโยบายของแต่ละศูนย์การค้า
ขั้นตอนก่อนจะทำสัญญาเช่า 
 

 
เมื่อเจ้าของร้านติดต่อขอเช่า ทางศูนย์การค้าบางแห่งจะขอให้จัดทำใบจองพื้นที่ หรือใบแสดงเจตจำนงในการเช่าพื้นที่ เพื่อบอกว่าจะจองพื้นที่ร้านค้านี้แน่นอน โดยมีรายละเอียดทั้งของผู้เช่าและผู้ให้เช่า พื้นที่เช่า เงื่อนไขการเช่า ราคาค่าเช่า และ เงินประกันสัญญา พร้อมวางเงินมัดจำ เพื่อสร้างความมั่นใจทั้ง 2 ฝ่ายว่า พื้นที่เช่านี้จะได้รับสิทธิในการเปิดดำเนินธุรกิจ ในการขายสินค้าหรือบริการในศูนย์การค้าแห่งนี้แน่นอน ก่อนดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
 
หลังจากทำสัญญาลงนามกันเรียบร้อย ถึงเวลาในการรับมอบพื้นที่เช่าเพื่อออกแบบ ตกแต่ง ส่งภาพ Perspectives งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานปรับอากาศ งานเฟอร์นิเจอร์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ เมื่อทางร้านค้าในฐานะผู้เช่าจะต้องนำเสนอให้ทางศูนย์การค้า ต้องพิจารณาและหากอนุมัติ ทางร้านค้าจะต้องจัดหาผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการตกแต่งตามรายละเอียดที่นำเสนอและได้รับอนุมัติ
 
สำหรับในช่วงที่ตกแต่งร้านค้า ศูนย์การค้าส่วนใหญ่จะยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ หรือเรียกว่า ปลอดค่าเช่าตามขนาดพื้นที่เช่าและนโยบาย โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 30 – 90 วัน ซึ่งช่วงการตกแต่งร้านจะมีเจ้าหน้าที่ทางศูนย์การค้าเป็นผู้ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเตรียมการโปรโมท จัดทำสื่อการตลาดให้แก่ร้านค้า 
 
ข้อควรพิจารณาในการเลือกพื้นที่เช่าศูนย์การค้า 
 
1. ทำเล 
 

 
ที่นับเป็นหัวใจสำคัญของการเปิดร้าน ทั้งทำเลของศูนย์การค้าเองว่าอยู่ในย่านชุมชนหรือไม่ ติดถนนหรือต้องเข้าซอย รวมถึงทำเลของร้านค้าเองว่า ในผังของห้าง ร้านของเราเป็นจุดอับหรือไม่ มีคนเดินผ่านมากน้อยแค่ไหน 
 
2. ประเภทของลูกค้า 
 
เพราะศูนย์การค้าแต่ละแห่งมีกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันออกไป พิจารณากลุ่มลูกค้าของศูนย์การค้าให้ตรงกับความต้องการของเรา ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นแบบไหน เป็นลูกค้าเกรด A B หรือ C มีกำลังซื้อมากน้อยแค่ไหน 
 
3. เปรียบเทียบคู่แข่งใกล้เคียง 
 

ดูว่าศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่อยู่โดยรอบ ในแต่ละวันสามารถดึงดูดคนได้มากน้อยแค่ไหน 
 
4. จำนวนลูกค้าใช้บริการ 
 
ที่เกิดขึ้น มีลักษณะเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ลูกค้าเยอะช่วงไหน เช้าหรือเย็น? ซึ่งต้องสังเกตทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ว่ามีคนมากน้อยแค่ไหน 
 
5. ค่าเช่าและเงินประกัน 
 
 

ต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆ ทั้งค่าเช่าว่าเป็นราคาสุทธิหรือยัง?, เงินประกันและเงินล่วงหน้าเป็นระยะเวลากี่เดือน? และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่บางครั้งผู้เช่าก็ไม่ได้นึกถึง เช่น ค่าส่วนกลาง, ค่าที่จอดรถ หรือแม้กระทั่งการขึ้นค่าเช่าของห้างเมื่อหมดสัญญา 
 
6. แผนการส่งเสริมการตลาด 
 
สอบถามแผนงานการจัดกิจกรรมของห้างหรือศูนย์การค้า ว่าตลอดทั้งปีมีการจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการขายอะไรบ้าง เพราะจะเป็นการดึงดูดลูกค้าทั้งใหม่และเก่าให้มาใช้บริการมากขึ้น นั่นก็เท่ากับช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับลูกค้าได้มากขึ้น
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter 
 
อ้างอิงข้อมูล  https://bit.ly/2UojtjN