บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
699
3 นาที
4 สิงหาคม 2564
10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! Antigen Test Kit
 

ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID 19 พุ่งสูงต่อเนื่อง สิ่งสำคัญในตอนนี้คือต้องพยายามลดตัวเลขผู้ติดเชื้อลงให้ได้โดยเร็ว ฉะนั้นหากรู้ตัวว่าติดเชื้อเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นผลดีที่จะได้รีบรักษาตั้งแต่อาการยังน้อยๆ

ด้วยเหตุนี้ทางภาครัฐจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจ COVID 19 ได้เองด้วยการใช้ Antigen Test Kit ซึ่งเรื่องนี้เป็นกระแสมาระยะหนึ่งแต่ www.ThaiFranchiseCenter.com เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่า Antigen Test Kit คืออะไร มีวิธีการทำงานอย่างและถ้าหากอยากตรวจต้องทำแบบไหนอย่างไร วันนี้ลองมาดู 10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! Antigen Test Kit ที่จะช่วยเพิ่มความรู้ได้อีกมาก
 
1. Antigen Test Kit คืออะไร?
 

ภาพจาก https://www.freepik.com/

Antigen Test Kit หรือ Rapid Antigen Test คือ ชุดทดสอบ COVID 19 ที่รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งานในการตรวจหาเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกัน COVID 19 โดยระยะเวลาในการรู้ผลอยู่ที่ประมาณ 15-30 นาที ซึ่งถือว่ารวดเร็วกว่าการตรวจแบบ RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) ทั้งนี้การตรวจแบบ Rapid Test ถือเป็นการประเมินเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการทราบผลการตรวจที่แน่ชัด ควรมีการตรวจแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลซึ่งได้รับการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง
 
2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหาว่า เพื่อให้มีการเข้าถึงการตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ด้วยตนเอง อันจะทำให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์โรคโควิด-19 ของตนเองตั้งแต่ระยะเริ่มแรก นำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกันที่เหมาะสมโดยเร็ว ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อให้บุคคลอื่น
 
3. Rapid Antigen Test ขึ้นทะเบียนถูกต้องมี 24 ยี่ห้อ
 
ภาพจาก https://bit.ly/3Ad9AFp

Rapid Antigen Test ในประเทศไทยตอนนี้มีขึ้นทะเบียนอยู่ 24 ยี่ห้อ ถูกกำหนดให้ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ และดำเนินการโดยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองในการตรวจ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 300 แห่งเท่านั้น โดยทั้ง 24 ยี่ห้อนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการเก็บตัวอย่างที่ใช้ตรวจ เทคนิคการตรวจหาโปรตีนของไวรัส และการทำลายเชื้อของสารทำละลายที่ใช้ในการตรวจ ในทางวิทยาศาสตร์ให้ผลที่แม่นยำประมาณ 90% ทีเดียว
 
4.มี Rapid Antigen Test จำนวน 5 ยี่ห้อที่ให้ประชาชนซื้อตรวจเองได้
 
ภาพจาก https://bit.ly/3ipad8N

ทั้งนี้ชุดตรวจ COVID 19 ด้วยตนเองหรือ Rapid Antigen Test ที่อนุญาตให้ประชาชนซื้อมาตรวจเองได้ ไม่ใช่จะซื้อได้ทุกยี่ห้อที่ขึ้นทะเบียน โดยมี Antigen Test Kit ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในร้านขายยาเพื่อให้ประชาชนซื้อไปตรวจได้เอง จำนวน 5 ยี่ห้อ Standard Q , Roche’s , KISSH , LEPU MEDICAL และ BIOSYNEX ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีวิธีการใช้และลักษณะในการใช้งานที่แตกต่างกัน ผู้ใช้งานต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อน
 
5. วิธีการใช้งาน Antigen Test Kit เบื้องต้น
 
โดยให้วนบริเวณโพรงจมูกประมาณ 5 รอบ เพื่อให้ได้สิ่งคัดหลั่งมามากที่สุดจากนั้น ให้จุ่มไม้ลงในหลอดที่มีน้ำยาสกัด หมุนและบีบอย่างน้อย 5 รอบ ก่อนที่จะนำไม้ swab ออก แล้วปิดฝาด้วยจุก จากนั้นหยดน้ำยาในตลับทดสอบตามจำนวนที่ชุดตรวจกำหนด รอประมาณ 15-30 นาที เพื่ออ่านผล ตามคำแนะนำในคู่มือ ซึ่งการอ่านและแปลผลการทดสอบ ให้สังเกตที่เส้นตัว C ในตลับทดสอบก่อน หากเส้นไม่ขึ้น เท่ากับว่าวิธีการตรวจไม่ถูกต้อง ต้องหาชุดตรวจใหม่มาตรวจ แต่ถ้าเส้นตัว C ขึ้น แสดงว่าทำถูกต้อง จากนั้นให้ไปอ่านค่าที่ตัว T ถ้ามีเส้นปรากฏ แสดงว่าผลเป็นบวก มีโอกาสติดเชื้อไวรัส ถ้าเส้นไม่ขึ้น หมายความว่า ผลเป็นลบ
 
6. ผลเป็นลบ ไม่ได้แปลว่า “ไม่ติดเชื้อ”
 

ภาพจาก https://www.freepik.com/

หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เมื่อตรวจแล้วได้ผลเป็นลบ ไม่ได้แปลว่า “ไม่ติดเชื้อ” เพราะเชื้ออาจจะยังน้อย หรือตรวจไม่เจอด้วยการตรวจวิธีนี้ ส่วนคนที่ตรวจแล้วเจอเชื้อ ต้องถูกคอนเฟิร์มด้วยการตรวจแบบ RT-PCR ที่เป็นมาตรฐานอีกครั้งหนึ่ง เป็นการยืนยันเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา หรือหากผลออกมาเป็นลบ แต่ประเมินเบื้องต้นแล้วเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ควรทดสอบซ้ำอีกครั้งใน 3-5 วัน เนื่องจากอาจอยู่ในระยะฟักตัวของเชื้อ หรือหากปรากฏอาการของ COVID ควรทดสอบซ้ำทันที
 
7. ถ้าผลตรวจเป็นบวก ต้องแจ้งสถานพยาบาลทันที
 
สำหรับคนที่ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit และปรากฏผลเป็นบวก ต้องแจ้งกับสถานพยาบาลที่กำหนด เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น, สาธารณสุขของ กทม. หรือคลินิกในเครือข่ายที่มีการกำหนดไว้ เพื่อดำเนินการต่อ จะเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล หรือ Home Isolation
 
8. ข้อควรระวังของการใช้ Antigen Test Kit
 

ภาพจาก https://www.freepik.com/

เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบวันหมดอายุของชุดตรวจ, ชุดตรวจถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนนำมาใช้งานหรือไม่, เตรียมพื้นที่สำหรับการทดสอบให้สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน, อย่าเปิดซองที่บรรจุชุดตรวจ จนกว่าจะเริ่มการทดสอบ, อ่านผลตรงตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด การทำอย่างรวดเร็ว หรือช้าเกินไป อาจเกิดความผิดพลาดได้, ไม่นำอุปกรณ์เดิมมาใช้ซ้ำ, นำชุดตรวจที่ทดสอบแล้ว พร้อมอุปกรณ์ที่เหลือ แช่น้ำยาฆ่าเชื้อ แยกใส่ถุงให้มิดชิด และทิ้งให้เหมาะสม รวมถึงการล้างมือภายหลังการทดสอบ
 
9. ค่าใช้จ่ายถูกกว่าแต่ทำไมการตรวจส่วนใหญ่มักใช้วิธี RT-PCR
 
หลายคนอาจตั้งคำถามว่าเมื่อ Rapid Antigen Test ให้ผลที่แม่นยำสูงในทางวิทยาศาสตร์ แล้วทำไมถึงไม่มีการนำมาใช้ในประเทศไทย แต่กลับไปใช้การตรวจแบบ RT-PCR ที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ซึ่งแพทย์หลายคนได้อธิบายไว้ว่า การที่ให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจเอง ถ้าเก็บตัวอย่างไม่ดี อาจได้ผลการตรวจที่ผิดพลาดก็ได้ 
 
10. เตรียมแจก Antigen Test Kit 8.5 ล้านชุดให้ประชาชน
 
ภาพจาก https://bit.ly/3lrp4RN

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ COVID กว่า 8.5 ล้านชุด วงเงิน 1,014 ล้านบาท เพื่อจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้ตรวจเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดหาภายใต้โครงการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งนี้ สปสช. คาดว่าจะสามารถแจกชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้ประชาชน ได้ในช่วงระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. 2564 
 
แม้ว่าการตรวจหา COVID ด้วยตัวเองอาจช่วยให้เรารับการรักษาได้เร็วขึ้น และจำกัดการแพร่เชื้อให้อยู่ในวงจำกัดได้มากขึ้น แต่ภาพรวมตอนนี้สถานพยาบาลทุกแห่งต่างวิกฤติในการรับรักษา สิ่งที่ดีที่สุดคือพยายามป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ COVID ซึ่งช่วงนี้คงต้องยกการ์ดสูงเป็นพิเศษเพราะต้องยอมรับว่าช่วงนี้วิกฤติทุกทิศทางจริงๆ
 
สามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document/
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter