บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ไอเดียธุรกิจ
1.2K
2 นาที
29 มีนาคม 2565
วิธีง่ายๆ นำสินค้าเข้า Modern Trade!
 

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern trade ถือเป็นช่องทางการขายที่มีพลัง และกำลังได้รับความนิยมสำหรับผู้ประกอบการ หรือ SME เพราะสามารถสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย 
 
สำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของแบรนด์สินค้า อยากนำสินค้าไปวางขาย Modern Trade วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีวิธีและขั้นตอนง่ายๆ มานำเสนอให้ทราบ
 
4 ขั้นตอนเตรียมพร้อมก่อนนำสินค้าเข้า Modern trade
 
1.สร้างมาตรฐานสินค้า
 

สินค้าที่จะนำเข้า Modern Trade ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน เช่น อย., มอก., GMP, HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิต ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย เพราะการมีมาตรฐานรับรองช่วยให้เจ้าของร้าน Modern Trade มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในแบรนด์สินค้าที่จะนำมาขาย และต้องเป็นสินค้าที่ไม่ลอกเลียนแบบใคร 
 
2.จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 
 
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยังช่วยให้การทำแบรนด์สินค้าและการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว ไม่มีปัญหาในเรื่องการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร และยังใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีได้ในกรณีที่ภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อ
 
3.การคำนวณต้นทุน 
 

การนำสินค้าเข้า Modern Trade เจ้าของแบรนด์สินค้าจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ต้องเสีย อาทิ ค่าเปิด Account ครั้งแรก (เสียครั้งเดียว), ค่าบริการจัดการลิสต์สินค้า SKU (เสียรายปี),Gross Profit จีพี รายได้จากการขายสินค้าของแบรนด์ซึ่งสัดส่วนจีพีประมาณ 30-40% จากรายได้จากการขายของแบรนด์ เช่น สินค้า A ขายราคา 100 บาท เมื่อหักค่าจีพีให้กับModern Trade 40% แบรนด์จะได้รับเงินค่าสินค้า A  60 บาท รวมถึงค่าดีซี-ค่ากระจายสินค้า-ค่าขนส่งสินค้า เป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า กระจายสินค้า บางแห่งจะหักค่าดีซีจากยอดขายสินค้าของแบรนด์ประมาณ 1-3% 
 
นอกจากนี้ ยังมีค่ากิจกรรมการตลาด เช่น การออกบูทให้ชิมสินค้า การทำกิจกรรม ทำโปรโมชั่น และยังมีค่าสินค้าตีคืน มี 2 รูปแบบ ได้แก่ สินค้าขายขาดคิดค่าคืนสินค้าเป็น % และบวกเข้ากับราคาส่ง แต่ถ้าเป็นสินค้าฝากขายตีคืนเป็นตัวสินค้า
 
4.ผลิตและส่งสินค้าตรงเวลา 
 
ผู้ประกอบการ SME ต้องรักษาคำพูด โดยเฉพาะเรื่องของเวลาและปริมาณการผลิตสินค้าในการเข้าห้าง ต้องผลิตสินค้าให้ทันและส่งสินค้าตรงตามเวลาที่ Modern Trade กำหนดไว้ นอกจากสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจแล้ว ยังทำให้การทำงานเป็นระบบและช่วยวางแผนการผลิตสินค้าในอนาคตได้อีกทาง
 
เงื่อนไขการนำสินค้าเข้า Modern Trade 1.เอกสารเตรียมให้กับ Modern Trade
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่รัฐออกให้ไม่เกิน 90 วัน
  • สำเนาหนังสือ ภพ.20
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทผู้ส่งสินค้า
  • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจในการจัดส่งสินค้า (ถ้ามี)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับชำระค่าสินค้า ที่มีชื่อบัญชีตรงตามชื่อที่ปรากฏในหนังสือรับรอง
ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องดำเนินการในนามนิติบุคคล หรือต้องจดทะเบียนบริษัทก่อน 
 
2.ค่าใช้จ่าย Open Account
 


ค่าเปิด Account ครั้งแรก (เสียครั้งเดียว)
 
เป็นเสมือนค่าแรกเข้า ซึ่งจ่ายครั้งเดียวในตอนแรก เพื่อแลกกับการรับบริการ จำหน่ายสินค้าบนชั้นวาง หรือ Shop, สรุปรายงานการขายรายเดือน, ดูแลสินค้าและอื่นๆ
 
ค่าบริการจัดการลิสต์สินค้า SKU (เสียรายปี)

เป็นค่านำสินค้าเข้าตามรายการสินค้า ซึ่งแต่ละร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะมีค่าใช้จ่ายต่างกัน เช่น 5,000 บาท / 1-4 SKU หรือ 10,000 บาท / 5-10 SKU

ค่า Gross Profit (จีพี)
 

คือ รายได้จากการขายสินค้าของแต่ละแบรนด์ใน Modern Trade ทางแบรนด์จะต้องแบ่งรายได้ให้กับทางModern Trade เพราะถือเป็นค่าพื้นที่ ค่าสถานที่ ค่าบริหารจัดการของ Modern Trade ซึ่งโดยปกติสัดส่วนจีพีจะเรียกเก็บจากเจ้าของปบรนด์สินค้าประมาณ 30-40% จากรายได้จากการขายสินค้าแต่ละแบรนด์ เช่น สินค้า A ขายราคา 100 บาท เมื่อหักค่าจีพี 40% เจ้าของแบรนด์สินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้า A  60 บาท 

Distribution Center (ดีซี)

ค่าดีซี เป็นค่ากระจายสินค้า และขนส่งสินค้า ซึ่งในบาง Modern Trade อาจจะหักค่าดีซีจากยอดขายสินค้าของแต่ละแบรนด์ประมาณ 1-3% ซึ่งก่อนที่จะนำเสนอสินค้าเข้า Modern Trade ผู้ประกอบการ SME ต้องศึกษาค่าใช้จ่ายในการนำเสนอสินค้า Modern Trade แต่ละแบรนด์อย่างละเอียด เพราะจะมีความแตกต่างกัน   
 
ที่สำคัญผู้ประกอบการ SME ไม่ควรไปตกลงหรือบอกราคาขายสินค้าให้กับ Modern Trade ทราบจนกว่าผู้ประกอบการจะรู้ว่าจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง แล้วค่อยนำค่าใช้จ่ายมาคำนวณแล้วบวกลงไปในราคาสินค้า ก่อนจะนำเสนอราคาสินค้า ไม่เช่นนั้นอาจะขาดทุนอย่างแน่นอน เพราะผู้ประกอบอาจโดนบวกค่านู่นค่านี่ทั้งปีทั้งชาติ หากจะขอขึ้นราคาสินค้าอาจเป็นเรื่องยากในภายหลัง อีกทั้งช่วงขึ้นราคายังต้องชดเชยสต็อกสินค้าเก่าให้กับ Modern Trade ด้วย 
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน

ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ้างอิงข้อมูล