บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
1.1K
2 นาที
8 มิถุนายน 2564

10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! ไปรษณีย์ไทย


ไปรษณีย์ไทย ถือเป็นผู้ที่ให้บริการการขนส่งอันดับหนึ่งของประเทศไทย ถึงแม้ทุกวันนี้จะบริษัทขนส่งของเอกชนเพิ่มขึ้นมาหลายบริษัทก็ตาม แต่ประชาชนก็ให้ความนิยมใช้บริการไปรษณีย์ไทยมากกว่า เพราะความสะดวกสบาย คุ้นเคย มีจุดบริการจำนวนมาก และราคาถูกกว่าบริษัทขนส่งเอกชน อย่าง Kerry, Flash เป็นต้น

วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีเรื่องราวความน่าสนใจของไปรษณีย์ไทย ที่คุณอาจไม่รู้ นำเสนอให้ทราบครับ

1.ยุคแรกของไปรษณีย์ไทย


ภาพจาก https://bit.ly/3x4am5R

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นยุคแรกของการไปรษณีย์ไทย ด้วยการจัดตั้งกรมไปรษณีย์ในประเทศไทย และการผลิต “แสตมป์ชุดโสฬส” แสตมป์ชุดแรกของประเทศ รวมไปถึงจัดพิมพ์ไปรษณียบัตรครั้งแรก เพื่อรองรับกิจการไปรษณีย์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอีกด้วย โดยกิจการไปรษณีย์ของคนไทยในยุคสมัยนั้น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่องานไปรษณีย์ในทุกด้าน ทั้งการเข้าร่วมกับกลุ่มสหภาพสากลไปรษณีย์ เพื่อให้สามารถขนส่งและแลกเปลี่ยนไปรษณียภัณฑ์กับต่างประเทศได้

2.อภิวัฒนาการไปรษณีย์ไทย


ภาพจาก https://bit.ly/3g2KyBs

กิจการสื่อสารไทยนั้น ได้รับการพัฒนาและขยายบริการให้ครอบคลุมอย่างไม่หยุดยั้งและกว้างขวางมากที่สุดในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มจากการเปิดที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขครบ 18 มณฑลทั่วประเทศ การใช้รถยนต์ขนส่งไปรษณียภัณฑ์ และการเปิดเส้นทางขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศในประเทศ

ทั้งนี้ กิจการของกรมไปรษณีย์โทรเลขในช่วงนั้นได้ขยายงานอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องย้ายจากตึกไปรสนียาคารมารวมกับที่ทำการไปรษณีย์แห่งที่ 2 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ที่ทำการไปรษณีย์กลาง” ดังปรากฏจนถึงปัจจุบัน

3.จุดเริ่มต้นของการเป็นรัฐวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ง “การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)” ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยรับมอบกิจการด้านปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาดำเนินการ โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ใช้สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ต่อมาสำนักงานใหญ่ย้ายมาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่ง กสท. ได้ปรับปรุงและพัฒนาบริการให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จนเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำที่ยิ่งใหญ่ มีศักยภาพเครือข่าย ระบบ และคุณภาพบริการระดับมาตรฐานสากล

4.แปลงสภาพจาก กสท. เป็นไปรษณีย์ไทย

จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เทียบเท่าภาคเอกชน ซึ่ง กสท. เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546

5.จัดตั้งบริษัทลูก ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น


ภาพจาก https://bit.ly/34YnSw4

กิจการไปรษณีย์ไทยอายุ 138 ปี แต่เป็นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มาแล้ว 18 ปี มีบริษัทลูก 1 แห่ง คือ ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น แต่มีโครงการใหม่ ๆ ที่จะร่วมมือกับทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยกันและเอกชนอีกเพียบอยู่ในคิวรอเผยโฉม ท่ามกลางกระแส “ดิจิทัลดิสรัปต์” และการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจโลจิสติกส์อีกขาหนึ่งในความรับผิดชอบ

6.ไปรษณีย์ไทยแต่ก่อนสังกัดคมนาคม


ไปรษณีย์ไทยเป็นหน่วยงานรัฐที่บริการพื้นฐานด้านการสื่อสารให้ประชาชน เริ่มแรกเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขสังกัดกระทรวงคมนาคม ดูแลเรื่องคลื่นความถี่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เคยอยู่กับไปรษณีย์มาแล้ว เช่น ออมสิน การสื่อสารฯหรือแคท องค์การโทรศัพท์หรือทีโอที เมื่อไปรษณีย์ไทยพัฒนาเป็นรัฐวิสาหกิจ มีองค์กรกำกับ เป็น กทช. และวันนี้เป็น กสทช. โดยกิจการไปรษณีย์ใน พ.ร.บ.ไปรษณีย์ 2477 มี 4 บริการ จดหมาย ไปรษณียบัตร ธนาณัติ และโทรเลข

7.บริการธนาณัติของไปรษณีย์ไทยยังมีคนใช้

เมื่อ 11 กว่าปีที่แล้ว ไปรษณีย์ไทยได้ยกเลิกโทรเลข เหลือบริการ 3 อย่าง แต่วันนี้โดน disrupt จากดิจิทัลหมด จดหมายมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปสต์การ์ดขายได้เฉพาะช่วงบอลโลก ธนาณัติยังมีคนใช้ให้บริการเหลือเดือนละ 3 แสนทรานแซกชั่น เพราะไม่ต้องมีบัญชีธนาคาร แต่เนื้อแท้จริงๆ ของไปรษณีย์ คือ กิจการงานสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารพื้นฐานของสังคมไทยสมัยก่อนจะติดต่อกันได้ด้วยการแปะแสตมป์ หยอดส่งตู้แดง ราคาเท่ากันทั้งประเทศ

8.ไปรษณีย์ไทยมีจำนวน 1,500 สาขา


ภาพจาก https://bit.ly/3zae5Rj

ปัจจุบันไปรษณีย์เป็นผู้นำด้านการขนส่งไปรษณีย์และพัสดุ แม้จะมีบริษัทเอกชนมากมายที่เป็นคู่แข่ง และเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีพนักงานมากที่สุด เพราะเป็นผู้ให้บริการพื้นฐานที่ประชาชนต้องใช้บริการทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยมีเกือบ 1,500 สาขา มีผู้นำจ่าย 3,500 จุด รวมแล้วมีร่วม 5,000 เพื่อเชื่อม 5,000 จุดเข้าด้วยกัน 

9.ขนส่งพัสดุไปรษณีย์กว่า 7.26 ล้านชิ้นในปี 2563

ไปรษณีย์ไทยได้ให้บริการไปรษณีย์ฝากในประเทศ โดยสถิติในปี 2563 แบ่งออกเป็นบริการไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา 1,609.42 ล้านชิ้น, พัสดุไปรษณีย์ 7.26 ล้านชิ้น, บริการพิเศษ 388.46 ล้านชิ้น ขณะที่บริการธนาณัติในประเทศ ปี 2563 จำนวน 2.83 ล้านชิ้น และ Pay at Post จำนวน 3.31 ล้านชิ้น

10.ไปรษณีย์ไทยรายได้ 2.4 หมื่นล้านบาท 


ภาพจาก https://bit.ly/3pw7E6x

ถือเป็นผู้นำด้านการขนส่งและการสื่อสารอย่างแท้จริง ดูได้จากรายได้ในแต่ละปีหลักหมื่นล้านบาท โดยจากรายงานประจำปี ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พบว่า 
  • ปี 2561 รายได้ 29,728.25 ล้านบาท กำไร 3,826.38 ล้านบาท
  • ปี 2562 รายได้ 27,405.86 ล้านบาท กำไร 619.39 ล้านบาท
  • ปี 2563 รายได้ 24,210.95 ล้านบาท กำไร 385.35 ล้านบาท
นั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แม้ในปัจจุบันจะมีคู่แข่งในสนามรบมากมาย แต่ในฐานะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล เชื่อว่ายากที่จะมีคู่แข่งก้าวขึ้นมาเทียบชั้นได้ 
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise


ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document/index.php

รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter 
 
อ้างอิงข้อมูล
 
Flash Express ผู้ให้บริการด้าน E-commerce แบบครบวงจร ภายใต้คอนเซปต์ “คิดถึง ส่งถึง In mind In delivery” ปัจจุบันถือเป็นคู่แข่งสำคัญที่ไปรษณีย์ไทยและเคอรี่เอ็กซ์เพรสไม่อาจมองข้ามได้ เห็นได้จากการที่ Flash Express ใช้เวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น ผงาดขึ้นเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์น มูลค..
8months ago   1,848  6 นาที