บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
1.5K
2 นาที
13 มีนาคม 2563
ทำไมภาวะเงินเฟ้อถึงแย่ต่อพันธบัตร


 
แม้พอร์ทการลงทุนของคุณมีพันธบัตร โดยรวมแล้วมีความเสี่ยงน้อยกว่าการซื้อขายหุ้น นักลงทุนยังคงต้องมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อได้ลงทุนในพันธบัตร ซึ่งความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อนั้นส่งผลต่อพันธบัตรโดยรวม และพันธบัตรแต่ละประเภทเช่น บริษัท รัฐบาลและคลัง
 
สาเหตุของภาวะเงินเฟ้อ


ภาพจาก freepik.com
 
ภาวะเงินเฟ้อโดยปกติแล้วมาจากอุปสงค์ที่มากเกินไป หมายความว่า ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เงินซื้อสินค้าและบริการที่มีอยู่น้อยมากจนเกินไป ต่อมาทำให้ราคาสินค้านั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงส่งผลต่อระบบอุปสงค์กับอุปทานของเศรษฐกิจ บางครั้งสาเหตุของภาวะเงินเฟ้อมาจากการที่รัฐบาลได้ทำการกู้ยืมมากจนเกินไป ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเกิดความอ่อนแอและเงินทุนสำรองของรัฐบาลมีระดับที่ไม่มาก เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อย แต่ก็มีให้เห็นอยู่บ้าง
 
ภาวะเงินเฟ้อเป็นตัวทำลายมูลค่า
 
ภาวะเงินเฟ้อเป็นตัวกัดกร่อนมูลค่าทางการเงิน ส่งผลให้ต้นทุนอื่น ๆ ปรับเพิ่มขึ้น หากนมมีราคาปรับเพิ่มขึ้นถึง $2 และเดือนต่อมาปรับเพิ่มขึ้นที่ $3 แสดงว่าภาวะเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เหตุผลหนึ่งที่ควรซื้อพันธบัตรก็คือ สามารถทำการชำระดอกเบี้ยในอนาคตได้จริง อย่างไรก็ดีภาวะเงินเฟ้อเป็นตัวกัดกร่อนอัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับจากพันธบัตรในอนาคต เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีการชำระถูกลดมูลค่าน้อยลงจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้ราคาพันธบัตรปรับตัวลดลง
 
อัตราเงินเฟ้อทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น


ภาพจาก freepik.com
 
หน้าที่หนึ่งของธนาคารกลางก็คือ ควบคุมภาวะเงินเฟ้อโดยทำการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อนั้น มีความจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยให้ลดน้อยลง ซึ่งทำให้ภาคธุรกิจทำการกู้ยืมเงินเพื่อหมุนกิจการมากขึ้น และทำให้แต่ละคนสามารถกู้เงินมาลงทุนหรือหมุนในส่วนอื่น ๆ
 
การที่เศรษฐกิจเติบโตช้านั้น มาจากการที่อัตราดอกเบี้ยต่ำมากจนเกินไป ซึ่งเป็นการยับยั้งไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ทำให้ภาคธุรกิจกับผู้บริโภคไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนและจับจ่ายใช้สอย ซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อช้าลง หากคุณต้องการซื้อพันธบัตรในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและหวังให้อัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น
 
นักลงทุนที่ต้องการซื้อพันธบัตรใหม่ล้วนแล้วได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า หรือได้รับผลตอบแทนมากกว่า ซึ่งทำให้มูลค่าพันธบัตรเริ่มด้อยค่าลง หากคุณซื้อพันธบัตรที่มีดอกเบี้ยสูงและอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง พันธบัตรของคุณจะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าพันธบัตรส่วนใหญ่ที่มีการวางขายกันอยู่ ทำให้มูลค่าพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้น จึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ย้อนแย้งกันระหว่างราคาพันธบัตรกับผลตอบแทนพันธบัตร
 
การปกป้องภาวะเงินเฟ้อ


ภาพจาก freepik.com
 
บ่อยครั้งรัฐบามักเสนอขายพันธบัตรเพื่อปกป้องภาวะเงินเฟ้อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซื้อพันธบัตรชดเชยภาวะเงินเฟ้อหรือ TIPS ได้ ทั้งมูลค่าเริ่มต้นหรือมูลค่าพาร์ของตราสารที่สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งเป็นมาตรการรับมือภาวะเงินเฟ้อของรัฐบาล การแก้ไขนี้จะต้องแน่ใจว่า คุณสามารถปกป้องการลงทุนจากภาวะเงินเฟ้อได้ แต่ปกติมูลค่ามาจากคูปองหรืออัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยของคุณมีการปรับตัวลดลงกว่าตราสารหนี้เดิม

คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน

ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php
 
ที่มา : https://bit.ly/2w2rFKM