บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
992
1 นาที
30 เมษายน 2563
คนไทยส่วนใหญ่หนุนคุมเข้มโควิด-19 ต่อจริงหรือ


ภาพจาก bit.ly/3aKirRz
 
ตามที่มีข่าวว่าคนไทยส่วนใหญ่หนุนคุมเข้มโควิด-19 ต่อ ดร.โสภณ ในฐานะนักวิจัยเชื่อว่าอาจไม่ใช่ผลวิจัยที่แท้จริง ประชาชนส่วนใหญ่น่าจะต้องการให้เปิดทำงานมากกว่า
 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนักวิจัยให้ความเห็นต่อ “เปิดผลสำรวจ คนไทยหนุนรัฐ คุมเข้ม 'โควิด' ต่อ” นั้น ดร.โสภณ ไม่เชื่อว่าการสำรวจนี้เป็นความจริง โดยตั้งข้อสังเกตว่า
 
1. ในการสำรวจ ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า คนไทยต้องการให้คงมาตรการ “ล็อคดาวน์” จนกล่าวได้ว่า “คนไทยหนุนรัฐ คุมเข้ม 'โควิด' ต่อ”
 
2. การสำรวจนี้อ้างว่าเป็นการสำรวจผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีการแจ้งล้วงหน้าว่าจะมีการสำรวจนี้ จะทำการสำรวจจริงหรือไม่ก็ได้ สำรวจครบตามจำนวนหรือไม่ ไม่มีการเปิดเผยในรายละเอียดของการสำรวจ
 
3. ในความเป็นจริง ในสังคมปัจจุบันประชาชนมากมายที่เดือดร้อนจากมาตรการของรัฐและได้รับการเยียวยาไม่คุ้มกัน เชื่อว่าหากมีการสำรวจจริง ส่วนใหญ่ที่สุดน่าจะต้องการให้เปิดทำงานตามปกติ (โดยมีมาตรการป้องกันที่ดี) ไม่ใช่ให้ปิดต่อตามแบบสำรวจดังกล่าว
 
4. หน่วยงานที่สำรวจอาจไม่เป็นกลาง ไม่เป็นที่เชื่อถือ เพราะเป็นหน่วยงานที่ต้องการคงนโยบายล็อคดาวน์ไว้ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจึงมีจำกัด


ภาพจาก bit.ly/2ya7DyU
 
รัฐบาลควรสำรวจและเสนอความจริง ทุกวันนี้การพบปะกันในตลาดสดก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ เลย การปิดสถานที่ต่างๆ นั้นกลับทำให้คนตกงานมากกว่าปกติ สร้างความเสียหายให้กับประชาชนจนกระทั่งมีการฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจจากโควิด-19 มากกว่าตายเพราะพิษเชื้อโรคโควิด-19 เสียอีก
 
อ้างอิง