บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    การสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์
750
2 นาที
3 พฤศจิกายน 2565
วิธีการสร้างแฟรนไชส์ของตัวเอง ต้องทำอย่างไร
 

เจ้าของธุรกิจที่กำลังเปิดร้านหรือดำเนินกิจการแล้วขายดิบขายดี อยากจะขยายกิจการด้วยระบบแฟรนไชส์ เพื่อเพิ่มยอดขายและอยากให้ธุรกิจของตัวเองขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร และต้องทำอย่างไร วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะแนะนำวิธีการและสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องทำให้เป็นแนวทางครับ 

1.ศึกษาหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์
 

เจ้าของธุรกิจที่อยากสร้างระบบแฟรนไชส์ของตัวเอง อันดับแรกต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องระบบแฟรนไชส์อย่างลึกซึ้ง เพราะหากไม่รู้ว่าการสร้างระบบแฟรนไชส์มีกระบวนการและขั้นตอนการเริ่มต้นอย่างไร การบริหารจัดแฟรนไชส์ การออกแบบโมเดลแฟรนไชส์ ก็อาจมีสิทธิ์ที่ในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองไปไม่รอด จึงต้องหาความรู้จากการเข้าคอร์สอบรมการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์กับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์ 
 
สมัครคอร์สเรียนแฟรนไชส์ https://www.thaifranchisecenter.com/seminar/index.php 

2.สร้างร้านต้นแบบแฟรนไชส์
 

ธุรกิจที่จะสามารถขายแฟรนไชส์จำเป็นต้องมีร้านต้นแบบ หรือขยายสาขาอย่างน้อย 3-5 แห่ง ในเขตพื้นที่ต่างกัน แต่อยู่ในลักษณะของทำเลที่ตั้งเหมือนกัน เพื่อจะได้ดูระบบธุรกิจ และต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละสาขา เพื่อนำไปวิเคราะห์ แก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วง ก่อนที่จะนำระบบการทำงานที่สำเร็จไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์นำไปตามปฏิบัติตาม

3.จดทะเบียนแฟรนไชส์
 

แม้ประเทศไทยจะไม่กฎหมายด้านแฟนไชส์บังคับใช้โดยตรง แต่ผู้ประกอบการที่จะสร้างแฟรนไชส์จะต้องจดทะเบียนแฟรนไชส์ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ การจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและบริการ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลานานพอสมควร

4.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 

คู่มือปฏิบัติงาน ถือเป็นโปรแกรมการปฏิบัติงานของระบบแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติงานเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของระบบงานทั้งหมด รวมถึงเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ของระบบแฟรนไชส์ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพราะคู่มือปฏิบัติงานจะสามารถบอกได้ว่าใครจะต้องทำอะไรและทำอย่างไร เป็นคู่มือที่ใช้ได้ทั้งกับแฟรนไชส์ซีและกับพนักงานทุกคน ถ้าหากปฏิบัติได้ตามคู่มือทุกอย่างก็จะทำให้บริการหรือสินค้านั้นๆ มีมาตรฐานออกมาเหมือนกันหมดทุกสาขา

5.ระบบจัดส่งสินค้า และวัตถุดิบ
 

เป็นอีกหน้าที่สำคัญของแฟรนไชส์ซอร์ คือ การจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังสาขาต่างๆ ที่เป็นของฟรนไชส์ซี ยิ่งมีจำนวนสาขาแฟรนไชส์จำนวนมาก แฟรนไชส์ซอร์ยิ่งจะต้องมีความพร้อมในเรื่องโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าที่แข็งแกร่ง เพราะเมื่อไหร่ที่จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังสาขาต่างๆ ไม่ได้หรือไม่ทันเวลา จะส่งผลเสียต่อแฟรนไชส์ซีและระบบแฟรนไชส์

6.สร้างแบรนด์และทำการตลาด
 

เพื่อช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำของผู้บริโภคและผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือจุดเด่นให้กับตราสินค้าหรือธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การช่วยเหลือสังคมรอบข้าง การออกบูธแสดงสินค้า การจัดงานสัมมนาแฟรนไชส์ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฯลฯ

7.จัดทำสัญญาแฟรนไชส์
 

สัญญาแฟรนไชส์ถือเป็นสัญญาที่กฎหมายมิได้กำหนดรูปแบบไว้ชัดเจน แต่ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญา เช่น พื้นที่ จะอนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ดำเนินการในเขตพื้นที่ใดได้บ้าง ค่าธรรมเนียม สิทธิและหน้าที่ การให้การสนับสนุนแฟรนส์ไชส์ซี ระยะเวลาสัญญา สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องระบุในสัญญาแฟรนไชส์ให้ครบถ้วนที่สุด

8.นำเสนอขายแฟรนไชส์
 
 

อีกหนึ่งเรื่องที่ผู้สร้างแฟรนไชส์จะต้องคำนึงถึง ก็คือ การนำเสนอขายแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ การขายแฟรนไชส์อาจเป็นเรื่องยากหากสินค้าและบริการไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค หรือธุรกิจที่สร้างขึ้นมีคู่แข่งขันจำนวนมากในตลาด ทำให้ผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์มีแบรนด์ให้เลือกหลากหลาย ดังนั้น ต้องเตรียมด้วยว่าจะนำเสนอขายแฟรนไชส์รูปแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมงานขาย (Sale) ออกบูธแสดงสินค้า โรดโชว์ ไดเร็กเมล์ จ้างตัวแทนขาย ฯลฯ    
 
9.สนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์
 

นอกจากเรื่องการนำเสนอขายแฟรนไชส์แล้ว ผู้สร้างแฟรนไชส์จะต้องคิดด้วยว่าหากขายแฟรนไชส์ได้แล้ว จะต้องเตรียมระบบการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ซื้อแฟนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) ทั้งก่อนเปิดร้านและหลังเปิดร้านอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมผู้ซื้อแฟรนไชส์ การจัดกิจกรรมก่อนเปิดร้าน การจัดส่งสินค้า-วัตถุดิบ การให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจ เป็นต้น 
 
นั่นคือ 9 สิ่งที่เจ้าของธุรกิจจะต้องทำ หากอยากจะสร้างแฟรนไชส์ของตัวเองให้มีคนสนใจซื้อแฟรนไชส์
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document

รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 

Franchise Tips
  1. ศึกษาหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์
  2. สร้างร้านต้นแบบแฟรนไชส์
  3. จดทะเบียนแฟรนไชส์
  4. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
  5. ระบบจัดส่งสินค้า และวัตถุดิบ
  6. สร้างแบรนด์และทำการตลาด
  7. จัดทำสัญญาแฟรนไชส์
  8. นำเสนอขายแฟรนไชส์
  9. สนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์ 
หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ สินค้าและบริการได้รับความนิยม สร้างยอดขายและรายได้เป็นจำนวนมาก ถึงต้องขยายสาขาด้วยแฟรนไชส์ วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอให้ทราบครับ
 
..
4months ago   503  4 นาที
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่กำลังอยากขยายสาขาและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างรวดเร็ว ด้วยการรับสมัครทีมงานหรือพนักงานขายมาช่วยในการขายแฟรนไชส์ แต่ไม่รู้ว่าจะ คิดค่าคอมมิชชั่น ให้กับพนักงานขายอย่างไร วันนี้ www.ThaiFranch..
4months ago   639  3 นาที
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)