บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
2.4K
2 นาที
16 มีนาคม 2563
10 อาชีพ มาแรงในยุค Disrupt

ยุค Distrupt นั้นถือเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านให้มนุษย์ทุกคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น และนั่นส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่ปรับตัวให้เข้ากับโลกสมัยใหม่มากขึ้น แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะทางเว็บไซด์ ThaiFranchiseCenter.com จะพาทุกท่านพบกับ 10 อาชีพที่มาแรงในยุค Disrupt กัน จะมีอะไรบ้าง เรามาดูกัน
 
1.นักการตลาด
 

ภาพจาก https://pixabay.com/

นักการตลาดเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มาแรงในโลกยุคสมัยใหม่ที่ต้องมีการปรับตัวและแข่งขันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ยุค Disrupt แล้ว นักการตลาดเป็นตำแหน่งที่ต้องการอันดับต้น ๆ ขององค์กรตามที่ต่าง ๆ
 
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการ (สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ได้)
 

ภาพจาก https://pixabay.com/

เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เพียงแค่ต้องทำหน้าที่ในการให้บริการที่ดีกับลูกค้าหรือผู้สอบถามเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่ให้บริการจะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ได้ด้วย เพราะเมื่ออยู่ในยุค Disrupt แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะต้องทำการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามไปด้วย
 
3.วิศวกร
 

ภาพจาก https://pixabay.com/

วิศวกรมีหน้าที่หลายอย่างตามที่ได้รับการมอบหมาย อย่างเช่นดูแลอุปกรณ์ภายในองค์กร ทำการวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบควบคุมและผลิต ซึ่งหน้าที่เหล่านี้เหมาะกับยุค Disrupt ที่เป็นยุคที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขระบบอยู่ตลอดเวลา
 
4.เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
 

ภาพจาก https://pixabay.com/

ยุค Disrupt เป็นยุคที่มีการพัฒนาใหม่ ๆ โดยเฉพาะโครงการต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มผุดขึ้นมาอีกเรื่อย ๆ โดยเจ้าหน้าที่บริหารโครงการนั้น มีหน้าที่ในส่วนของการดูแล ควบคุม ดำเนินงาน และวางแผนโครงการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ตำแหน่งนี้จะต้องเรียนจบคณะบริหารธุรกิจเป็นหลัก
 
5.เจ้าหน้าที่ทางด้านฝ่ายผลิต
 

ภาพจาก https://pixabay.com/

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้นในยุค Disrupt ซึ่งมีหน้าที่ในเรื่องของการประสานการผลิตและวางแผนเพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำขึ้นมามีประสิทธิภาพมากที่สุดและกินระยะเวลาน้อยที่สุด
 
6.เจ้าหน้าที่ทางด้านการเงิน
 

ภาพจาก https://pixabay.com/

โลกการเงินในยุคสมัยใหม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการทำธุรกรรม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่การเงินต้องทำหน้าที่ในการดูแลและควบคุมการธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นการโอน การถอน สอบถามหรือร้องเรียนให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 
7.เจ้าหน้าที่ทางด้านการขาย
 

ภาพจาก https://pixabay.com/

อาชีพที่เกี่ยวกับการขายจะต้องใช้ยุค Disrupt เพื่อค้นหาลูกค้าและสร้างโอกาสในการขายของให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงทำการบันทึกข้อมูลและความต้องการของลูกค้าเข้าระบบ และสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าผ่านช่องทางเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ได้
 
8.เจ้าหน้าที่ทางด้านไอที
 

ภาพจาก https://pixabay.com/

ยุค Disrupt จะเกิดไม่ได้เลยหากขาดไอทีเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลง โดยเจ้าหน้าที่ไอทีนั้น มีหน้าที่ในการดูแลซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และดูแลความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 
 
9.เจ้าหน้าที่ดูแลทางด้านโซเชียลมีเดีย
 

ภาพจาก https://pixabay.com/

ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อยุค Disrupt เป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ดูแลทางด้านโซเชียลมีเดียจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ประกอบไปด้วย แอดมินดูแลโซเชียลมีเดีย , ฝ่ายวางแผนโซเชียลมีเดีย, ฝ่ายเขียนคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 
10.นักกฎหมาย
 

ภาพจาก https://pixabay.com/

ยิ่งโลกของเราเปลี่ยนแปลงมากเท่าไร ยิ่งทำให้กฎหมายต้องมีการเปลี่ยนแปลงและต้องทำความเข้าใจตีความในรายละเอียดข้อกฎหมายส่วนต่าง ๆ หากเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขึ้น ทางองค์กรจึงต้องพึ่งพานักกฎหมายในการช่วยเหลือเป็นสำคัญ

คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)