บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    การวางแผนธุรกิจ
2.2K
3 นาที
19 เมษายน 2564
รวม 10 Supplier รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)
 

แผนธุรกิจนั้นเปรียบเสมือนเป้าหมายของธุรกิจว่าธุรกิจของเราต้องวางแบบแผนอะไรไว้ล่วงหน้าทั้งในระยะสั้น 1-3 ปี และในระยะยาว 3-5 ปี เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้ร่วมลงทุนหรือจากผู้ให้สินเชื่อ (ธนาคาร) แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ธุรกิจของเรานั้นมีการเตรียมแผนการอะไรไว้ล่วงหน้า ลักษณะของสินค้าและบริการเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย บุคคลากร การวิเคราะห์ตลาด ผลตอบแทน กลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาสินค้า แผนการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหา และการวางแผนงบการเงิน
 
www.ThaiFranchiseCenter.com จึงให้ความสำคัญกับแผนธุรกิจมาก แต่เชื่อว่าคนทำธุรกิจอีกหลายคนมองข้ามหรือบางคนที่มีธุรกิจแต่ก็ยังไม่รู้จักการเขียนแผนธุรกิจที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รวบรวม 10 Supplier รับเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเป็นตัวช่วยให้คนทำธุรกิจสามารถเขียนแผนธุรกิจตัวเองได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น

1. HW5775.COM


ภาพจาก hw5775.com
 
HW ให้บริการรับปรึกษาและจัดทำ แผนธุรกิจ หรือ Business Plan หรือ แผนการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น 1 – 3 ปี และในระยะยาว 3 – 5 ปี หรือใช้ในการประกอบการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ , การวิเคราะห์ธุรกิจของโครงการในแง่มุมต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การดำเนินงาน ทีมผู้บริหาร การเงิน เป็นต้น
 
2. Professional Research & Survey


ภาพจาก th-research.com
 
บริการให้คำปรึกษาและรับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงินสำหรับองค์กรทุกขนาด sme จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ทีมงานมีประสบการณ์เขียนแผนธุรกิจที่ต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มทุน เสนอนักลงทุนต่างชาติ ยื่นกู้ธนาคาร หรือขอเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 
นอกจากนี้ยังมีบริการ ให้คำปรึกษาและรับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงินสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี โท เอก ทุกสถาบัน
 
3. db4business.com (Online Marketing Solution For SME)


ภาพจาก db4business.com
 
ให้บริการรับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan แผนการตลาด วิจัยการตลาด โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในหลายแขนงทั้งแผนการเงิน แผนการตลาด แผนการบริหารบุคคล แผนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง คนที่สนใจใช้บริการจะประหยัดเวลาและงบประมาณได้มากขึ้น และสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจได้
 
4. SMEs Plannet Thailand


ภาพจาก bit.ly/3gmOrC0
 
ให้บริการงานที่ปรึกษา (Consultant) ด้วยประสบการณ์ มายาวนานกว่า 10 ปี ทีมงานทมีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพจากหลากหลายประสบการณ์ในธุรกิจ ให้บริการด้านงานที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร ด้านแผนธุรกิจ การเขียน มาสเตอร์แพลน บัญชี การเงิน กฏหมาย ด้านการวาง แผนธุรกิจ วางระบบ การเขียนระบบงาน คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือธุรกิจ เขียน แผนธุรกิจ ระบบแฟรนไชส์ Franchise และเอสเอ็มอี SMEs เขียนโครงการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ ติดต่อสถาบันการเงิน นักลงทุน หุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนสาขา ตัวแทนธุรกิจต่างประเทศ เพื่อการลงทุน พร้อมให้บริการท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ
 
5. ThaiBusinessResearch


ภาพจาก thaibusinessresearch.com
 
ให้บริการรับปรึกษาทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด รับผ่าแผน หรือวิเคราะห์ วิจัยธุรกิจ หรือ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค บริการ รับปรึกษาวางแผนสินเชื่อ วิเคราะห์งบการเงิน การตลาด การผลิต อย่างมีขั้นตอน
 
รับทำแผนธุรกิจสำหรับ SME หรือ Public Company รับวิเคราะห์ SWOT ,Five Force Model ,วิเคราะห์ STP หรือ การวิเคราะห์แผน 4P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย วิเคราะห์โมเดลความเป็นไปได้ ในลงทุน
 
6. BKKThesis


ภาพจาก bkkthesis.com
 
บริการรับทำแผนการตลาดและรับเขียนแผนธุรกิจ บทำวิจัยตลาด (Marketing Research) หรือการสำรวจข้อมูลผุ้บริโภค ร้านค้า สรรพสินค้า รับทำ สำรวจวิจัยภาคสนาม (Research Survey) รับประเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยมุุ่งเน้นงานวิจัยเข้าถึงเป้าหมายผู้บริโภคเป็นรายสินค้าหรือบริการ
 
รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Statement) เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้ และรับศึกษาและรับวิจัยพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของลูกค้า ในการให้บริการต่างๆ รับวิจัยผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ
 
7. ChipBusinessPlan


ภาพจาก chipbusinessplan.com
 
บริการรับทำแผนธุรกิจทุกประเภท รวมไปถึงแผนกู้ธนาคาร แผนนำเสนอผู้ลงทุน แผนธุรกิจสำหรับส่งเสริมสถาบันการศึกษา โดยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ขั้นตอนให้บริการไม่ยุ่งยาก เมื่อตกลงรับงานทีมงานจะส่งลิสคำถามไปให้ และเมื่อลูกค้าตอบกลับมาทีมงานได้รับคำตอบก็จะทำให้อย่างรวดเร็ว โดยภายใน 5 - 7 วันก็จะเสร็จ

โดยแผนธุรกิจของ ChipBusinessPlan เน้นอ่านง่าย และตรรกะทางธุรกิจถูกต้อง สามารถนำเสนองานให้ผู้อื่นดูได้อย่างเข้าใจง่ายเห็นภาพชัดเจน
 
8. Euston Consulting


ภาพจาก eustonconsulting.com
 
Euston Consulting เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้บริการคำปรึกษาธุรกิจ Startup, วางแผนการตลาด, คิดกลยุทธ์ทางธุรกิจเชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ วางแผนการตลาด หรือ Marketing Plan, กำหนด Strategy Plan รวมถึงการให้บริหารทางกฎหมาย เช่น Legal Compliance การจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอื่นๆ ในธุรกิจ IT และ Startup
 
9. ResearchThai


ภาพจาก researchthai.com
 
ให้บริการรับทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด ทั้งแบบเป็นผลิตภัฑ์ที่เป็นสินค้าและการบริการ เช่น สินค้าอุปโภค หรือบริโภค รับทําแผนธุรกิจและแผนการตลาดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทุกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ 
 
รวมถึงรับทำ Business plan หรือ Marketing plan ที่มีการวิเคราะห์ตั้งแต่การเสนอโครงการ วิเคราะห์ SWOT ,Five Forcemodel,STP,VOIR, วิเคราะห์งบการเงิน หรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนต่างๆ 
 
10. GRAND Property


ภาพจาก grand.co.th
 
ให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน โดยการจัดทำและนำเสนอเป็นรูปเล่ม ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะระดมเงินทุนหรือ ขอสินเชื่อธนาคาร ซึ่ง GRAND Property จะให้บริการในการจัดทำการวิเคราะห์และเขียนแผนงานในด้านต่างๆ เช่น แผนการลงทุน การก่อสร้าง การวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์  การวิเคราะห์การจัดทำแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการในด้านต่างๆ เป็นต้น
 
การทำธุรกิจนอกจากการบริหารจัดการที่ดี การมีเงินทุนเสริมสภาพคล่อง ก็ควรจะมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งแผนธุรกิจที่ดีจะช่วยให้สถาบันการเงิน หรือคนที่ต้องการลงทุนร่วมกับเราเข้าใจแนวทางการทำธุรกิจได้มากขึ้น มองเห็นภาพได้ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 

 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 
ขอบคุณข้อมูล
 


ท่านใดสนใจอยากให้ร่างสัญญาแฟรนไชส์โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise
 
เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 มี 4 ..
15months ago   1,483  6 นาที
การค้าขายยุคนี้เราต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมอย่างเหมาะสม คนที่ยึดติดอยู่กับความคิดเดิมๆ ที่ชอบทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ควรก้าวตามเทคโนโลยีให้ทัน โดยเฉพาะร้านค้าปลีกที่ควรหันมาใช้ “เครื่องคิดเงินหน้าร้านในระบบ POS”..
16months ago   2,398  14 นาที