บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
2.1K
3 นาที
17 มิถุนายน 2563
10 ความเชื่อที่ผิด 10 ความคิดที่ถูก ธุรกิจขายตรง


หากพูดถึงการทำธุรกิจที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้ โดยที่เราไม่ต้องคิดหรือต้องเริ่มต้นทั้งหมดด้วยตนเอง คงจะมีให้เห็นเพียงแค่ธุรกิจแฟรนไชส์หรือขายตรง ที่มีความน่าสนใจและตอบโจทย์คนอยากมีธุรกิจมากที่สุด แต่หลายคนอาจมองว่าธุรกิจทั้งสองประเภทนี้มีรูปแบบคล้ายกัน โดยหลักๆ ก็คือจะมีบริษัทแม่เป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ จนมีการขยายสาขาไปเรื่อยๆ อาจมีการขยายไปถึงต่างประเทศด้วย แต่ทั้งคู่ก็ยังมีความแตกต่างกันในลักษณะของการทำงาน 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอความเชื่อผิดๆ และความคิดที่ถูก เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง ที่หลายยังไม่เข้าใจ
 
10 ความเชื่อที่ผิด ธุรกิจขายตรง 
1.ธุรกิจขายตรงไม่จำเป็นต้องมีสินค้า
 
ภาพจาก  bit.ly/2Ca8AJb

ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมาย สินค้าจะมีคุณภาพสูง ยอดขายจะมาจากการจำหน่ายสินค้า และจะเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะมีการรับประกันสินค้าโดยการคืนเงิน และจะมีการเปลี่ยนสินค้าหรือขายสินค้าคืนบริษัทได้

2.ธุรกิจขายตรง คือ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ 
 
ธุรกิจขายตรงจะไม่เหมือนกับแชร์ลูกโซ่ ที่มีการชักชวนให้ประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมเป็นเครือข่าย และสัญญาว่าจะให้ประโยชน์ตอบแทนจากการชักจูงผู้อื่นให้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายด้วย โดยธุรกิจประเภทดังกล่าวไม่ได้สนใจที่จะจำหน่ายสินค้าหรือบริการไปสู่ผู้บริโภคแต่อย่างใด แต่จะเอาสินค้า หรือบริการมาใช้บังหน้าในการประกอบธุรกิจเท่านั้น ประกอบกับธุรกิจนี้จะมีการโฆษณาชวนเชื่อและอวดอ้างสรรพคุณสินค้าจนเกินจริง และมีการแอบอ้างบุคคลสำคัญเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนทำให้เกิดความน่าสนใจในการที่จะเข้ามาลงทุนด้วย
 
3.ธุรกิจขายตรงเก็บค่าสมาชิกค่อนข้างสูง
 
ภาพจาก bit.ly/2Ca8AJb

ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมาย ค่าธรรมเนียมในการเริ่มต้นธุรกิจมีอัตราไม่สูงมาก เป็นค่าสมัครจ่ายเพื่อเอกสารคู่มือ ความรู้ เอกสารอบรมและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสินค้าเท่านั้น
 
4.ธุรกิจขายตรงตรงเป็นธุรกิจขายฝัน
 
หลายคนมองว่าธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจขายฝัน เช่น มีบ้าน มีรถ ได้ท่องเที่ยวรอบโลก แต่จริงๆ แล้วธุรกิจขายตรงไม่ใช่การขายฝัน แต่ขายสินค้าให้กับบุคคล ซึ่งแตกต่างจากแชร์ลูกโซ่ที่เน้นการขายฝัน ดึงดูดให้คนมาลงทุน สมัครเป็นสมาชิกแล้วจะได้ผลตอบแทนโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ธุรกิจขายตรงถ้าขายสินค้าได้ถึงจะได้เงิน ขายมากได้มาก ขายน้อยได้น้อย 
 
5.ธุรกิจขายตรงทำแล้วรวยเร็วที่สุด
 
ภาพจาก pixabay.com/

ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมาย การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการทำงานของคนขาย และยอดขาย ซึ่งหมายถึงรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนมาจากการขายสินค้า ขายได้มากก็ได้มาก ขายน้อยก็ได้น้อย ขึ้นอยู่ความขยันของแต่ละคน
 
6.ธุรกิจขายตรงจำเป็นต้องมีร้านค้า
 
ระบบขายตรงไม่จำเป็นต้องมีร้านค้า ไม่ต้องมีการสร้างองค์การจัดการให้ซับซ้อน ระบบขายตรงไม่ต้องมาสร้างให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการร้าน ต้องเข้าใจ การบริหารหน้าร้าน การดูแลคลังสินค้า การจัดการขนส่ง หรือ การผลิตจัดทำสินค้าในร้าน เน้นการสร้างความสามารถการขายด้วยตัวบุคคล 
 
7.ธุรกิจขายตรงเหมือนกับธุรกิจแฟรนไชส์
 

ภาพจาก pixabay.com/

ธุรกิจขายตรงมุ่งเน้นการสร้างความสามารถการขายด้วยตัวบุคคล การสร้างเครือข่ายเน้นการขยายทีมงาน การสร้างระบบการตอบแทนทางธุรกิจเป็นระบบต่อเนื่องตามลำดับชั้น ในขณะที่ธุรกิจแฟรนไชส์ มุ่งเน้นขายระบบที่ประสบความสำเร็จ ร้านสาขาที่เป็นแฟรนไชส์ซี จะเป็นผู้จ่ายผลประโยชน์ให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้ตกลงกัน 
 
8.ธุรกิจขายตรงจ่ายผลตอบแทนจากการหาสมาชิก 
 
ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมาย การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการท างานของคนขาย และยอดขาย ซึ่งหมายถึงรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนมาจากการขายสินค้า
 
9.ธุรกิจขายตรงไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
 

ภาพจาก bit.ly/3eaIqEq

ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมาย ผู้บริโภค ผู้ขาย และบริษัทขายตรงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545) ซึ่งผู้ประกอบการที่จะทำธุรกิจขายตรงจะต้องขอจดทะเบียน ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
10.ธุรกิจขายตรงเป็นระบบที่ไม่ดี 
 
หลายคนยังคงมีทัศนคติแบบที่ต้องร้อง “อี๋” เมื่อคนมาชวนเราทำขายตรง จริงๆ แล้วคำว่า ขายตรง นั้นเป็นคำพูดติดปากคนไทยมาหลายสิบปีแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกจริงๆ ธุรกิจประเภทนี้คือธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM ย่อมาจาก Multi Level Marketing หรือแปลให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ “การตลาดแบบหลายชั้น” ซึ่งถ้าเข้าใจให้ง่ายที่สุด เจ้าของสินค้าหรือบริษัทใหญ่จะเป็นผู้ลงทุนทำสินค้าออกมาให้คนนำไปขาย โดยที่คนที่นำไปขายในกลุ่มแรกนั้นไม่ต้องลงทุนอะไร (อาจจ่ายแค่ค่าสมัครสมาชิกไม่กี่ร้อยบาท) จากนั้นเมื่อพวกเขาขายสินค้าได้ก็จะได้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามแต่บริษัทนั้นๆ จะกำหนด
 

10 ความคิดที่ถูก ธุรกิจขายตรง
1.ขายตรงมีแค่การขายสินค้า
 
ภาพจาก bit.ly/3d6KtrB

ขายตรงมีตัวสินค้าเป็นหัวใจหลักของธุรกิจจริง เน้นการสร้างพฤติกรรมผู้บริโภคให้เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแบรนด์ตลาดทั่วไปมาเป็นของแบรนด์ธุรกิจเครือข่าย (ขายตรง) สินค้าควรมีคุณภาพ ไม่มีการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ธุรกิจเครือข่ายที่ดีควรมีสินค้าที่มีความแตกต่างกับสินค้าทั่วไปในตลาด เช่น คุณภาพที่ดีและโดดเด่น มีราคาสูงกว่าตลาดอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งราคาที่สูงจะสามารถนำมาเป็นรายได้ให้กับนักธุรกิจเครือข่ายได้อย่างเป็นธรรม
 
2.ธุรกิจขายตรงมีสาขาเป็น “ตัวแทน”
 
ธุรกิจขายตรงมีสาขาเป็น “ตัวแทน” ธุรกิจแฟรนไชส์ขยายสาขาด้วยทำเลที่ตั้ง 
 
3.ธุรกิจขายตรงสามารถไปขายที่ไหนก็ได้ ไม่จำกัดสถานที่
 
ภาพจาก bit.ly/2YGUCpY

ธุรกิจขายตรงขยายสาขาด้วยการเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่าย ธุรกิจแฟรนไชส์มีหน้าร้านทำเลที่ตั้งที่ชัดเจน เคลื่อนที่ไม่ได้ แต่ธุรกิจขายตรงสามารถไปขายที่ไหนก็ได้ ไม่จำกัดสถานที่ ไม่ว่าจะขายทางโทรศัพท์ ตามออฟฟิศ ร้านอาหาร กาแฟ 
 
4.ธุรกิจขายตรงมีความเป็นอิสระ อยากจะขายเมื่อไหร่ก็ได้
 
คนทำงานขายตรงสามารถทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้ หรือทำเป็นอาชีพหลัก ทุกอาชีพสามารถทำงานขายตรงได้ โดยใช้ช่วงเวลาเลิกงาน หรือพักเที่ยง หรือเสาร์ อาทิตย์ อยากจะขายเมื่อไหร่ก็ขายได้ ไม่จำเวลา 

5.กำไรจะมากขึ้นเรื่อยๆ หากขายสินค้าและหาตัวแทนได้มากขึ้น
 
ภาพจาก bit.ly/2AJOvcj

ธุรกิจขายตรงนอกจากจะขายสินค้าเป็นตัวหลักแล้ว หากใครสามารรถขยายตัวแทนได้มาก ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ได้มากเช่นกัน จะได้กำไรมากฎต่อเมื่อขายสินค้าและหาตัวแทนได้มาก  

6.ความเสี่ยงของธุรกิจขายตรงจะมีน้อยกว่าธุรกิจแฟรนไชส์ 
 
ธุรกิจขายตรงใช้เงินในการเริ่มต้นค่อนข้างต่ำ อาจเสียเพียงแค่ค่าอุปกรณ์ ค่าหนังสือต่างๆ จึงมีความเสี่ยงต่ำ ธุรกิจไม่มีเจ๊ง ไม่ต้องสต็อกสินค้า ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก ลงทุนแค่สินค้าที่จะต้องขายต่อเท่านั้น

7.ธุรกิจขายตรงต้องมีความน่าเชื่อถือ
 

ภาพจาก pixabay.com/

ความน่าเชื่อถือคือแก่นแท้ของความสำเร็จในการทำธุรกิจขายตรง ทั้งบริษัท สินค้าคุณภาพ และตัวแทน สาเหตุที่เด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะวัยนักศึกษาไม่ค่อยประสบความสำเร็จในฐานะนักขายตรงมากนัก ก็เพราะว่าบุคลิกของนักศึกษาเองส่วนใหญ่นั้น "ขาดความน่าเชื่อถือ" ด้วยบุคลิกและท่าทางที่ยังหาเงินไม่ได้ กลุ่มผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกัน ใครที่มีบุคลิกไม่น่าเชื่อถือ แต่งตัวไม่ได้เรื่อง ไม่มีเปลือกอะไรที่สร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองได้ ก็คงจะยากหน่อยในการชวนคนอื่นมาทำธุรกิจขายตรง
 
8.ธุรกิจขายตรงจะสำเร็จต้องลงมือทำทุกขั้นตอน
 
ลงมือทำและวัดผลการกระทำทุกขั้นตอน เพราะงานขายตรงก็ไม่ต่างกับงานขายแบบองค์กรเท่าใดนัก คือต้องหาลีดที่เหมาะสมก่อน ลีดที่ดีของธุรกิจขายตรง คือ กลุ่มคนที่มีกำลังซื้อในระดับหนึ่ง มีความต้องการที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้น อยากรวย ไม่กล้าเสี่ยงเรื่องการทำธุรกิจส่วนตัว มีมุมมองเชิงบวกกับคุณ 
 
9.ขยายธุรกิจขายตรงเป็นไปได้ง่ายและเร็วกว่าธุรกิจอื่น 
 

ภาพจาก pixabay.com/

ธุรกิจขายตรงสามารถขยายธุรกิจได้เร็วกว่าแฟรนไชส์และธุรกิจอื่นๆ เพราะเพียงแค่คุณเพิ่มจำนวนของตัวแทน ก็สามารถขยายได้แล้ว อาจะเป็นเพื่อน หรือครอบครัว 
 
10.ธุรกิจขายตรงสามารถมีรายได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น
 
ธุรกิจขายตรงสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ตั้งใจทำงานได้เป็นอย่างดี คนที่มาก่อนใช่ว่าจะได้เงินมากกว่าคนที่มาทีหลังเสมอไป หากคุณขยันการที่คุณจะก้าวแซงหน้าคนอื่นนั้นก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพราะระบบถูกออกแบบมาให้มีความเสมอภาคกันไม่ว่าจะเข้ามาทำก่อน หรือทำหลัง
 
ทั้งหมดเป็น 10 ความเชื่อที่ผิด 10 ความคิดที่ถูก ธุรกิจขายตรง ใครทำอาชีพนักขายตรง ถ้าสุจริต คิดว่าแต่ละอาชีพนั้นดีหมด อยู่ที่ความชอบไม่ชอบ ไม่มีใครสามารถบังคับใครให้มาชอบได้ อยู่ที่ตัวบุคคลครับว่าจะอินกับสิ่งที่คุณทำมากแค่ไหน
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน

ติดตามได้ที่ Add LINE id:
 @thaifranchise
 

 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter  
 

SMEs Tips
10 ความเชื่อที่ผิด ธุรกิจขายตรง 
 1. ธุรกิจขายตรงไม่จำเป็นต้องมีสินค้า
 2. ธุรกิจขายตรง คือ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่
 3. ธุรกิจขายตรงเก็บค่าสมาชิกค่อนข้างสูง
 4. ธุรกิจขายตรงตรงเป็นธุรกิจขายฝัน
 5. ธุรกิจขายตรงทำแล้วรวยเร็วที่สุด
 6. ธุรกิจขายตรงจำเป็นต้องมีร้านค้า
 7. ธุรกิจขายตรงเหมือนกับธุรกิจแฟรนไชส์
 8. ธุรกิจขายตรงจ่ายผลตอบแทนจากการหาสมาชิก
 9. ธุรกิจขายตรงไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
 10. ธุรกิจขายตรงเป็นระบบที่ไม่ดี 
10 ความคิดที่ถูก ธุรกิจขายตรง
 1. ขายตรงมีแค่การขายสินค้า
 2. ธุรกิจขายตรงมีสาขาเป็น “ตัวแทน”
 3. ธุรกิจขายตรงสามารถไปขายที่ไหนก็ได้ ไม่จำกัดสถานที่
 4. ธุรกิจขายตรงมีความเป็นอิสระ อยากจะขายเมื่อไหร่ก็ได้
 5. รายได้หลักมาจากขายสินค้าหรือบริการเป็นสำคัญ
 6. ความเสี่ยงของธุรกิจขายตรงจะมีน้อยกว่าธุรกิจแฟรนไชส์ 
 7. ธุรกิจขายตรงต้องมีความน่าเชื่อถือ
 8. ธุรกิจขายตรงจะสำเร็จต้องลงมือทำทุกขั้นตอน
 9. ขยายธุรกิจขายตรงเป็นไปได้ง่ายและเร็วกว่าธุรกิจอื่น 
 10. ธุรกิจขายตรงสามารถมีรายได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ระบบแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการทำธุรกิจ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเอง ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายจะบาดปลายมากน้อยแค่ไหน ขณะที่ผู้ขายแฟรนไชส์ก็สมามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนของตัวเอง เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อแฟรนไ..
32months ago   1,783  10 นาที
ธุรกิจซื้อมาขายไปนั้น เป็นหนึ่งประเภทของการทำธุรกิจ โดยที่เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ในส่วนของการผลิตสินค้าด้วยตัวเอง เพราะว่าเจ้าของธุรกิจสามารถซื้อสินค้าโดยตรงจาก “ผู้ผลิตสินค้า” หรือ “พ่อค้าคนกลาง” เพื่อรับสินค้าแล้วนำมาขายต่อ โดยการเพิ่มราคาเพื่อกินกำไร..
32months ago   2,413  10 นาที
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)