บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
2.8K
3 นาที
8 มีนาคม 2564
มีพื้นที่! อยากเสนอให้ 7-Eleven เช่า! เราต้องทำอย่างไร?
 

คนที่มีพื้นที่ว่างเปล่าอยากเปลี่ยนให้เป็นรายได้ ยิ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในทำเลที่ดี ยิ่งมั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าปล่อย “ให้เช่า” ต้องมีคนสนใจ แต่คำถามคือเราจะเลือกปล่อยพื้นที่เช่าให้กับใครเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุด หลายความเห็นบอกว่า ปล่อยให้ 7-Eleven มาเช่าน่าจะคุ้มค่า ทำไมถึงคิดอย่างนั้น และหาก 7-Eleven มาเช่าที่เราจะดีจริงหรือ?
 
ลองมาดูข้อมูลที่ www.ThaiFranchiseCenter.com รวบรวมมาให้ถึงข้อดีและวิธีการหากเราต้องการปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าของเราให้เช่าทำร้าน 7-Eleven
 
โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาธุรกิจร้าน7-Eleven มีรายได้รวม 74,304 ล้านบาท ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันอยู่ที่ 69,068 บาท ยอดซื้อต่อบิล 75 บาท ขณะที่จำนวนลูกค้าต่อสาขาเฉลี่ย 917 คนต่อซึ่งในปี 2564 ทางซีพีออลน์ มีแผนจะขยาย 7-Eleven ให้ครบ 13,000 สาขา ถึงตอนนี้ขยายสาขาไปแล้วรวมกว่า 12,225 สาขา เมื่อดูตามตัวเลขนี้จะพบว่า 7-Eleven มีอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดด ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของ 7-Eleven คือเป็น Convenient Store คือ ซื้อตามสะดวก เน้นของจำเป็นที่สามารถหาซื้อได้ทันที เมื่อขาด หรือในกรณีอาหารก็จะเน้นประเภทซื้อแล้วสามารถทานได้เลย ร่วมด้วยบริการต่างๆ ที่ครบวงจรในร้านเดียว 
 
คีร์เวิร์ดความสำเร็จในธุรกิจ7-Elevenคือ “ทำเล” บางพื้นที่เราเห็น 7-Eleven แทบจะติดๆ กัน ในซอยเดียวกันบางทีมี 7-Eleven ทั้งหัวซอยและกลางซอย ซึ่งการจะนำเสนอพื้นที่ให้ 7-Eleven เช่าก็ไม่ใช่เรื่องที่นึกจะทำก็ทำได้ทันทีเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องดังต่อไปนี้
 
1. เข้าใจระบบการลงทุนของ 7-eleven
 

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7/

7-Eleven ไม่นิยมการซื้อขาดในทำเลใดๆ และส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการเช่าพื้นที่ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนในระยะยาวได้มากกว่าและโอกาสในการขยับขยายก็ทำได้ง่ายกว่า อีกทั้ง 7-Eleven เป็นธุรกิจในเครือของ CP ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ดังนั้นการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการเซ็นสัญญาใดๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับได้ แม้เราจะมั่นใจว่าทำเลนี้ดีมาก แต่การประเมินราคาค่าเช่าต้องเป็นไปตามกลไกของบริษัท รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆก่อนการเซ็นสัญญาจะต้องศึกษาให้ละเอียดเข้าใจกันทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและพอใจด้วยกันทั้งคู่
 
2. สำรวจพื้นที่ตัวเองว่าดีจริงก่อนนำเสนอ
 

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7/

มีคนจำนวนมากที่มั่นใจว่าพื้นที่ในครอบครองตัวเองดี แต่คำว่าดีของตัวเรากับดีในสายตาของ 7-Eleven อาจไม่เหมือนกัน ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าหลักการเลือกทำเลเปิดร้าน 7-Eleven นั้นจะเน้นเส้นทางจากที่ทำงานหรือ โรงเรียนกลับบ้าน เพราะ ไม่จำเป็นต้องรีบมากนัก มีเวลาพอที่จะแวะซื้อของส่วนใหญ่ใช้ทฤษฎีปากกรวยคือ ทำเลที่อยู่ปากทางเข้าชุมชน เช่นหมู่บ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรด้วยและทำเลที่อยู่หน้าซอยนั้นมักจะดีกว่า กลางซอย เพราะกลางซอยจะเสียโอกาสการขายลูกค้าที่อยู่เลยร้านเข้าไป เพราะไม่มีใครขับรถย้อนกลับไปเพื่อซื้อของ รวมถึงมีการใช้ทฤษฏีแรงดึงดูดที่ 7-Eleven จะเลือกทำเลในแหล่งรวม เช่น ตลาด ชุมชน ที่มีฐานลูกค้าอยู่จำนวนมาก เป็นต้น
 
3. พรีเซ็นต์ให้ 7-Eleven เห็นภาพว่าทำเลนี้ดีอย่างไร
 

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7/

หากต้องการปล่อยพื้นที่ให้ 7-Eleven เช่าจริงๆ ลำพังการนำเสนอแบบไร้ข้อมูลประกอบอาจทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจน ทางเลือกที่ดีกว่าคือประเมินตัวเลขคร่าว ๆควบคู่ไปกับการส่งหลักฐาน ซึ่งหลักฐานที่แนบเข้าไปคือรูปถ่ายอาคารที่นำเสนอประมาณ 2-3 ภาพ และแผนที่ตั้งอาคาร สิ่งที่ควรเสริมเข้าไปคือตัวเลขประเมิน อื่นๆ เช่น จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ จำนวนสถานศึกษา บริษัท หรือโครงสร้างพื้นที่โดยรอบประกอบด้วยอะไรบ้าง

อย่างตลาด โรงงาน อาคารพาณิชย์ รวมถึงเส้นทางในการเดินทางทั้งถนนหลัก ถนนซอย การสัญจรของคนในพื้นที่ ตัวเลขเหล่านี้หากเราสามารถระบุได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นและหากเขาสำรวจพื้นที่และเป็นจริงอย่างที่เราสรุปเป็นหลักฐานก็จะทำให้การเช่าพื้นที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม
 
4. เตรียมความพร้อมเรื่องการเสียภาษี
 

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7/

ตามกฎหมายกำหนดในการให้เช่าพื้นที่ใดๆ การเสียภาษีโรงเรือน คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่ถ้าที่ดินและอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นคนละเจ้าของกันให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี กรณีที่เราให้ผู้อื่นเช่าพื้นที่ ต้องดูข้อตกลงในสัญญาเช่า ว่าระบุให้ใครเป็นผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีโรงเรือน
 
รวมถึงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าเป็นการให้เช่าทรัพย์สิน จะเป็นภาษีเงินได้ประเภทที่ 5 ซึ่งจะต้องยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) และ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิ้นปี (ภ.ง.ด.90)กรณีที่ได้รับค่าเช่าล่วงหน้า ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ทุกปีจนครบสัญญาเช่า 
 
5. มั่นใจตัวเองว่าจะไม่เสียดายพื้นที่ในภายหลัง
 

ภาพจาก www.facebook.com/cpall7/

ทำเลดีๆ ส่วนใหญ่มักมีราคาแพง บางครั้งการนำเสนอพื้นที่ให้ 7-Eleven เป็นผู้เช่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสัญญายาวประมาณ 10 ปี หากในระหว่างนั้นเกิดที่ดินราคาแพง หรือเกิดความคิดว่าเราอยากบริหารจัดการพื้นที่นี้ด้วยตัวเองน่าจะทำให้ได้กำไรมากกว่า การไปยกเลิกสัญญาจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมาก หากผู้เช่าไม่ได้ทำผิดในข้อตกลงที่กำหนดกันไว้ ดังนั้นเราต้องแน่ใจและมองการณ์ไกลแน่นอนว่า ในอนาคตเราจะไม่เสียดายพื้นที่หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้น 
 
ท่านใดที่มีพื้นที่ อาคารหรือทำเล ที่น่าสนใจเพื่อเปิดเป็นร้าน 7-Eleven ร้านอิ่มสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเสนอพื้นที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-826-7800 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.cpall.co.th กดเลือกไปที่ เสนอเปิดพื้นที่ 7-Eleven ซึ่งจะมีช่องทางการติดต่อให้เราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
 
แต่ด้วยจำนวน 7-Eleven ที่มีสาขามากขึ้นเรื่อยๆ ทำเลดีๆในสายตาของบริษัทก็อาจจะน้อยลงและจำเป็นที่ต้องคัดสรรกันอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นด้วย ดังนั้นการเสนอพื้นที่ให้ 7-Eleven จึงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่บริษัทจะอนุมัติและเลือกลงทุนในพื้นที่ของเราทางที่ดีก็ควรเผื่อใจและหาทางออกเผื่อไว้จึงควรมีแผนสำรองว่าหากพลาดจาก 7-Eleven แล้วจะบริหารจัดการพื้นที่ของเราต่อไปยังไง

และสำหรับท่านใดที่มีทำเลดีอยากนำเสนอให้ 7 – Eleven มาเช่าพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ เราพร้อมเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านได้เข้ามาฝากข้อมูลในการนำเสนอพื้นที่ คลิ๊กเข้ามาได้ที่ https://bit.ly/3kZWuF7
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://www.thaifranchisecenter.com/document/
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 
ขอบคุณข้อมูล https://bit.ly/3u01BsR 
 
หลายคงเคยได้ยินข่าวว่า เมื่อคุณได้ลงทุนซื้อแฟรนไชส์ 7-Eleven เป็นธุรกิจของตัวเองไปสักพัก แต่พอถึงจุดหนึ่งที่มีลูกค้ามากขึ้น ยอดขายและรายได้ดีขึ้น ต่อมาก็เริ่มพบว่ามีร้าน 7-Eleven เปิดใหม่อยู่ใกล้ๆ อาจอยู่ฝั่งตรงข้าม หรือถัดไปไม่ถึงซอย สุดท้ายแล้วร้าน 7-Eleven ที่เปิดใหม่ทำยอดขายได้ดีกว่าร้..
40months ago   6,042  3 นาที
ในวันนี้เครือซีพีถือว่าเป็นผู้รายใหญ่ในธุรกิจ “ร้านสะดวกซื้อ” และ “ซูเปอร์มาร์เก็ต” ด้วยจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย หลังจากได้ทำการซื้อกิจการโลตัสจากกลุ่มเทสโก้เสร็จเรียบร้อย เครือซีพีได้มีการเปลี่ยนชื่อและโลโก้ใหม่ พร้อมสีสันที่สดใสกว่าเดิม โดยใช้ชื่อว่า Lotus&ac..
41months ago   3,997  6 นาที