ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
1.  ค้าปลีก, ทั่วไป
1,792 32.92
2.  อาหาร เครื่องดื่ม
978 17.96
3.  เกษตร พืช สัตว์
545 10.01
4.  เครื่องประดับ แฟชั่น ของขวัญ
441 8.1
5.  อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
243 4.46
6.  บ้าน ที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์
228 4.19
7.  แม่ เด็ก
223 4.1
8.  รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน
193 3.55
9.  เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ IT
131 2.41
10.  ท่องเที่ยว กีฬา
123 2.26
11.  หนังสือ การศึกษา วิทยาศาสตร์
115 2.11
12.  สุขภาพ ความงาม
104 1.91
13.  งานแฟรนไชส์ ธุรกิจ SMEs ประชุม
100 1.84
14.  มหกรรม, เทศกาล
50 0.92
15.  ละคร คอนเสิร์ต
43 0.79
16.  เกมส์
39 0.72
17.  นิทรรศการ, งานศิลปะ, วัฒนธรรม
35 0.64
18.  ธนาคาร สถาบันการเงิน
32 0.59
19.  ออกแบบ ดีไซน์ สถาปัตยกรรม
15 0.28
20.  งานประจำจังหวัด
8 0.15
21.  กิจกรรม, งานการกุศล
6 0.11
รวม 5,444 100