ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
1.  ค้าปลีก, ทั่วไป
1,971 32.47
2.  อาหาร เครื่องดื่ม
1,131 18.63
3.  เกษตร พืช สัตว์
669 11.02
4.  เครื่องประดับ แฟชั่น ของขวัญ
462 7.61
5.  อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
274 4.51
6.  แม่ เด็ก
250 4.12
7.  บ้าน ที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์
250 4.12
8.  รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน
200 3.29
9.  เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ IT
141 2.32
10.  ท่องเที่ยว กีฬา
129 2.12
11.  หนังสือ การศึกษา วิทยาศาสตร์
122 2.01
12.  งานแฟรนไชส์ ธุรกิจ SMEs ประชุม
114 1.88
13.  สุขภาพ ความงาม
109 1.8
14.  มหกรรม, เทศกาล
50 0.82
15.  ละคร คอนเสิร์ต
46 0.76
16.  เกมส์
44 0.72
17.  นิทรรศการ, งานศิลปะ, วัฒนธรรม
41 0.68
18.  ธนาคาร สถาบันการเงิน
37 0.61
19.  ออกแบบ ดีไซน์ สถาปัตยกรรม
16 0.26
20.  งานประจำจังหวัด
8 0.13
21.  กิจกรรม, งานการกุศล
7 0.12
รวม 6,071 100